Anh yêu em vì tất cả những người đàn bà anh chưa biết
Anh yêu em vì tất cả những thời anh chưa sống qua
Vì mùi biển khơi và vì mùi bánh mỳ nóng
Vì tuyết đang tan vì những đoá hoa đầu tiên
Vì những con vật thuần khiết mà con người không làm cho khiếp sợ
Anh yêu em để yêu em
Anh yêu em vì tất cả những người đàn bà anh không yêu

Ai người phản ánh anh nếu không phải chính em anh tự thấy mình quá ít
Không có em anh chỉ thấy một khoảng sa mạc hoang
Giữa ngày xưa và hôm nay
Có tất cả những người chết kia mà anh đã vượt qua trên rơm rạ
Anh đã không thể chọc thủng bức tường của tấm gương anh
Anh đã phải học cuộc đời này từng từ một
Anh hay quên làm sao
Anh yêu em vì sự khôn ngoan của em vốn không phải của anh
Vì sức khoẻ
Anh yêu em  chống lại tất cả những gì chỉ là ảo tưởng
Vì trái tim bất tử mà anh không giữ được kia
Em tưởng đâu em là sự hoài nghi và chỉ là lý trí
Em là mặt trời vĩ đại khích động anh
Khi anh chắc chắn về mình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)