Chưa có đánh giá nào
Nước: Italia
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nino Rota (2 bài)
- Gianni Rodari (12 bài)
- Salvatore Quasimodo (5 bài)
- Danilo Dolci (1 bài)
- Eugenio Montale (19 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
- Barry Mason (1 bài)
Tạo ngày 24/03/2023 22:25 bởi Admin
Mario Panzeri (11/10/1911 - 19/5/1991) là nhà soạn nhạc người Ý, sinh và mất tại Milan.