còn ai nhắc với Chử Đồng Tử
trên vách cũ hay trong tranh ố
cây sáo trúc nằm không

một đêmTiên Dung lầu khuya khóc
một đêm tận đam mê chạy vụt xuống dòng sông

một đêm từ bến lên
tiếng sáo tràn tóc ướt

một đêm về trên vách
tôi gặp đôi môi mình
dính chặt vào lỗ thổi
âm vang...