Chỉ là huyền thoại mà thôi
Người xưa để lại cho đời ngẫm suy
Bao nhiêu vua mất thành trì
Chẳng qua cũng chỉ tại vì Mỹ nhân
Đằng này lại ngược  trai nhân
Quá tin yêu  mất lẫy thần tại ai
Dẫu rằng tình đẹp ngọc trai
Để đời người trách oán hoài-"vẫn thương"