Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 21:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/04/2016 14:40

住和樂

遙遙指遠村
出險得平原
驛道多茅屋
人家半竹藩
疏林還倦鳥
峭壁下寒猿
郵遞年年苦
民情不忍言

 

Trú Hoà Lạc

Dao dao chỉ viễn thôn
Xuất hiểm đắc bình nguyên
Dịch đạo đa mao ốc
Nhân gia bán trúc phiên
Sơ lâm hoàn quyện điểu
Tiễu bích há hàn viên
Bưu đệ niên niên khổ
Dân tình bất nhẫn ngôn

 

Dịch nghĩa

Xa xa trỏ vào thôn xóm phía đằng xa
Ra khỏi nơi hiểm trở đến được nơi đồng bằng
Trên đường trạm có nhiều nhà lợp tranh
Nhà người ta phần nửa là dậu trúc
Con chim mệt mỏi bay về khu rừng thưa
Con vượn lạnh lùng từ vách đá cheo leo bước xuống
Hằng năm khổ vì chuyển đệ bưu tín
Tình dân thật chẳng nỡ nói ra


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Xa xa chỉ nẻo thôn xa
Thoát nơi hiểm trở, bước ra đồng bằng
Nhà tranh san sát dọc đường
Dân cư phân nửa rào bằng dậu tre
Rừng thưa chim mỏi bay về
Cheo leo vách đá vượn kia xuống ghềnh
Hằng năm khổ nỗi dân tình
Chuyển đưa bưu trạm chẳng đành kêu ca

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xa trỏ thôn xóm hẻo
Thoát hiểm đến đồng bằng
Đường trạm nhiều mái rạ
Cửa liếp nửa tre phên
Rừng thưa chim mỏi lại
Vách đứng vượn gầy buông
Khổ nỗi tin thơ vắng
Dân tình thật đáng thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời