Quế Đường thi tập là tuyển tập các bài thơ chữ Hán của Lê Quý Đôn, gồm 4 quyển.

Tập thơ lần đầu tiên được tuyển chọn và dịch 44 bài năm 1976 do Ty Thông tin văn hoá Thái Bình ấn hành. Các bài thơ trong tập sách gồm phiên âm (không có nguyên tác chữ Hán đi kèm), dịch nghĩa, dịch thơ và chú thích, do nhà Hán học Đào Phương Bình thực hiện.

Năm 2020, nhà nghiên cứu Trần Thị Băng Thanh đã chủ biên và cho ra mắt bộ sách Quế Đường thi tập gồm 2 tập, do NXB Đại học Sư phạm phát hành, với sự khảo cứu và dịch chú hơn 550 bài thơ thuộc Quế Đường thi tập.