07/10/2022 01:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trú Hoà Lạc
住和樂

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 21:34

 

Nguyên tác

遙遙指遠村
出險得平原
驛道多茅屋
人家半竹藩
疏林還倦鳥
峭壁下寒猿
郵遞年年苦
民情不忍言

Phiên âm

Dao dao chỉ viễn thôn
Xuất hiểm đắc bình nguyên
Dịch đạo đa mao ốc
Nhân gia bán trúc phiên
Sơ lâm hoàn quyện điểu
Tiễu bích há hàn viên
Bưu đệ niên niên khổ
Dân tình bất nhẫn ngôn

Dịch nghĩa

Xa xa trỏ vào thôn xóm phía đằng xa
Ra khỏi nơi hiểm trở đến được nơi đồng bằng
Trên đường trạm có nhiều nhà lợp tranh
Nhà người ta phần nửa là dậu trúc
Con chim mệt mỏi bay về khu rừng thưa
Con vượn lạnh lùng từ vách đá cheo leo bước xuống
Hằng năm khổ vì chuyển đệ bưu tín
Tình dân thật chẳng nỡ nói ra

Bản dịch của Đào Phương Bình

Xa xa chỉ nẻo thôn xa
Thoát nơi hiểm trở, bước ra đồng bằng
Nhà tranh san sát dọc đường
Dân cư phân nửa rào bằng dậu tre
Rừng thưa chim mỏi bay về
Cheo leo vách đá vượn kia xuống ghềnh
Hằng năm khổ nỗi dân tình
Chuyển đưa bưu trạm chẳng đành kêu ca
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Trú Hoà Lạc