Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2012 18:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/04/2016 15:02

望清華一帶緣山偶成

關河城郭屹參天
不盡春雲斷复連
九十九峰形勢遠
一時翠色到征船

 

Vọng Thanh Hoa nhất đới duyên sơn ngẫu thành

Quan hà thành quách ngật tham thiên
Bất tận xuân vân đoạn phục liên
Cửu thập cửu phong hình thế viễn
Nhất thời thuý sắc đáo chinh thuyền

 

Dịch nghĩa

Quan hà thành quách cao ngất trời
Mây xuân đứt rồi lại nối không cùng tận
Chín mươi chín ngọn núi hình thế xa xa
Có một lúc màu xanh đến tận con thuyền đang đi


Thanh Hoa là tên cũ của Thanh Hoá ngày nay.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Quan hà thành quách ngất trời
Mây xuân đậm nhạt bời bời bay lên
Xa xa chín chín ngọn lèn
Màu xanh xuống tận con thuyền đang đi


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thành quách non sông trời cao ngất
Chập chùng vô tận đám mây xuân
Hình non xa tít chín mươi ngọn
Thắm nhuộm màu xanh đến cánh buồm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành quách quan hà cao ngất trời,
Mây xuân đứt nối tận muôn nơi.
Hình thế núi xa chín chín ngọn,
Xanh màu đến tận thuyền xa khơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành quách quan hà cao ngất trời,
Mây xuân đứt nối tận muôn nơi.
Núi xa chín chín ngọn hình thế,
Một chốc màu xanh thuyền tận khơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời