題大司徒春岳公祠

弼亮三朝蓋世功,
大才元出大科中。
【...】番將,
六字王封二字公。
蠻理經綸存碩畫,
寬和仁厚滿清風。
兵符相印傳家物,
濟美彬彬福祿崇。

 

Đề đại tư đồ Xuân Nhạc công từ

Bật lượng tam triều cái thế công,
Đại tài nguyên xuất đại khoa trung.
[...] phiên tướng,
Lục tự vương phong nhị tự công.
Man lí kinh luân tồn thạc hoạch,
Khoan hoà nhân hậu mãn thanh phong.
Binh phù tướng ấn truyền gia vật,
Tế mĩ bân bân phúc lộc sùng.

 

Dịch nghĩa

Phò giúp ba triều vua, công lớn trùm đời,
Là bậc đại anh tài vốn được chọn từ trong đại khoa.
Thuộc hàng phiên tướng, uy danh lừng lẫy bốn phương,
Trong sáu chữ vua phong, ông được hai chữ.
Kinh lý vùng Man, tài kinh luân còn để lại trong những hoạch định lớn,
Khoan hoà nhân hậu, tràn đầy trong phong cách thanh cao.
Binh phù, tướng ấn là vật báu của nhà được truyền giữ,
Phúc lộc hài hoà, đời đời nối tiếp vun bồi thêm thịnh đạt.


Bản dịch nghĩa của Phạm Ngọc Lan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Phò giúp ba triều công đệ nhất,
Đại khoa chọn được đại anh tài.
Bốn phương lừng lẫy hàng phiên tướng,
Sáu chữ vương phong, ông thứ hai.
Kinh lí vùng Man mưu lược lớn,
Khoan hoà nhân hậu tiếng truyền đời.
Binh phù tướng ấn là gia bảo,
Phúc lộc vinh hoa mãi mãi dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Công giúp ba triều, thứ nhất ông,
Đại tài chọn mặt trước sân rồng.
Bốn phương lừng lẫy, trùm phiên tướng,
Sáu chữ huy hoàng, hưởng tước công.
Kinh lược vùng Man: kế hoạch lớn,
Thế gian truyền tụng: lượng khoan hồng.
Binh phù tướng ấn là gia bảo,
Phúc lộc, vinh hoa mãi nối dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời