Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/10/2011 01:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/10/2011 01:48

Tảo độ Hà Kiều ngọ, tại Cảnh Châu Đông Quang dịch mạn đề bích gian

Liên triêu phong tuyết phác chinh y
Dao chỉ hồng vân số cống kỳ
Băng đậu hàn kiều xa dạ độ
Yên hoành dã điếm khách thần xuy
Du du kim cổ nhân trung ý
Diếu diểu quan hà mã thượng thi
Yên Triệu lượng đa hào kiệt sĩ
Tiền đồ tá tửu kỷ tương tri

 

Dịch nghĩa

Suốt ngày gió tuyết, quất vào chiếc áo đường xa
Trỏ đám mây hồng xa xa mà tính thời hạn đi cống
Băng đóng trên cầu lạnh, xe vượt ban đêm
Khói chắn ngang điếm ngoài đồng nội, khách thổi nấu buổi sáng
Ý trong con người, cổ kim dằng dặc
Thơ trên lưng ngựa, sông núi mênh mông
Yên, Triệu thật nhiều kẻ sĩ hào kiệt
Trên đường hãy mượn chén cho khuây, nào có mấy người hiểu nhau[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Mảnh áo đường xa, gió tuyết pha
Mây hồng trỏ nẻo sứ thần qua
Đêm, xe vượt dốc cầu băng lạnh
Sớm, khách làm cơm điếm khói loà
Ý giữa lòng người, đời cũ mới
Thơ trên lưng ngựa, tứ quan hà
Biết bao hào kiệt vùng Yên, Triệu
Mấy kẻ đường dài hiểu biết ta

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mảnh bào gió tuyết thổi lồng
Tính kỳ đi sứ mây hồng trỏ xem
Cầu băng xe vượt ban đêm
Khói che ngang điếm, khách dùng cơm mai
Cổ kim dằng dặc ý người
Thơ trên lưng ngựa bời bời núi sông
Triệu, Yên bao kẻ anh hùng
Trên đường chén rượu khuây lòng tương tri

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiếc áo đường dài gió tuyết pha,
Thời gian đi sứ tình mây xa.
Đóng băng cầu lạnh xe xuyên tối,
Cơm sáng khách làm điếm khói loà.
Kim cổ lòng người dài dằng dặc,
Thơ văn lưng ngựa rộng quan hà.
Triệu, Yên đâu thiếu người hào kiệt,
Mượn chén giải khuây ai hiểu ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời