Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2012 08:11

Độ Thiên Đức giang

Phầu nhạn mưu đạo lương
Sinh dân vị y thực
Tân khổ thị tứ nhân
Ngật ngật bất hoàng tức

 

Dịch nghĩa

Chim mòng chim nhạn mưu tính tìm hạt lúa hạt kê
Mà nhân dân thì vì miếng cơm manh áo
Cay đắng thay người dân nghèo thành thị
Long đong lật đật chả được rỗi rãi nghỉ ngơi


Thiên Đức: tên cũ của sông Đuống ngày nay.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Chim chóc tìm kê lúa
Người ta tìm áo cơm
Dân nghèo cay đắng thật
Long đong ngày sớm hôm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chim thì tìm hạt thóc
Người thì lo miếng cơm
Đắng cay dân nghèo phố
Vất vả từng sớm hôm

15.00
Trả lời