21/05/2024 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Thiên Đức giang

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2012 08:11

 

Phiên âm

Phầu nhạn mưu đạo lương
Sinh dân vị y thực
Tân khổ thị tứ nhân
Ngật ngật bất hoàng tức

Dịch nghĩa

Chim mòng chim nhạn mưu tính tìm hạt lúa hạt kê
Mà nhân dân thì vì miếng cơm manh áo
Cay đắng thay người dân nghèo thành thị
Long đong lật đật chả được rỗi rãi nghỉ ngơi

Bản dịch của Đào Phương Bình

Chim chóc tìm kê lúa
Người ta tìm áo cơm
Dân nghèo cay đắng thật
Long đong ngày sớm hôm
Thiên Đức: tên cũ của sông Đuống ngày nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Độ Thiên Đức giang