Dũng Liệt giang thượng

Quan đạo tuỳ giang chuyển phục oanh
Khinh phong phất lãng bích văn sinh
Dao dao Tam Đảo ngang thiên tập
Phủ thị quần sơn tự tống nghinh

 

Dịch nghĩa

Đường cái quan theo sông uốn khúc quanh co
Gió nhẹ phảy sóng lên, nảy sinh những vệt xanh biếc
Xa xa núi Tam Đảo đứng chọc trời
Cúi nhìn các hòn núi khác như tiễn đưa đón rước


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đường quan khuất khúc theo sông
Gió đưa sóng biếc khiến lòng chơi vơi
Xa xa Tam Đảo ngất trời
Cúi nhìn khắp ngả núi đồi tiễn đưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường cái theo sông uốn khúc quanh
Gió lay hây hẩy sóng rờn xanh
Xa xa Tam Đảo trời cao ngất
Núi tiễn, đồi đưa, lúc cúi nhìn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường quan quanh uốn dọc theo sông,
Gió nhẹ nảy lên, xanh sóng trong.
Tam Đảo xa xa vươn chất ngất,
Cúi nhìn núi khác tiễn đưa trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời