31/03/2023 20:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dũng Liệt giang thượng

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2009 04:14

 

Phiên âm

Quan đạo tuỳ giang chuyển phục oanh
Khinh phong phất lãng bích văn sinh
Dao dao Tam Đảo ngang thiên tập
Phủ thị quần sơn tự tống nghinh

Dịch nghĩa

Đường cái quan theo sông uốn khúc quanh co
Gió nhẹ phảy sóng lên, nảy sinh những vệt xanh biếc
Xa xa núi Tam Đảo đứng chọc trời
Cúi nhìn các hòn núi khác như tiễn đưa đón rước

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đường quan khuất khúc theo sông
Gió đưa sóng biếc khiến lòng chơi vơi
Xa xa Tam Đảo ngất trời
Cúi nhìn khắp ngả núi đồi tiễn đưa
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Dũng Liệt giang thượng