Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Tây Sơn)
13 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Quý Đôn (38 bài)
- Ngô Thì Sĩ (35 bài)
- Lê Hữu Trác (50 bài)
- Nguyễn Thiếp (3 bài)
- Ngô Phúc Lâm (15 bài)
Tạo ngày 10/04/2024 21:22 bởi hongha83
Pháp Chuyên Luật Truyền Diệu Nghiêm thiền sư 法專律傳妙嚴禪師 (1726-1798) là thiền sư đời thứ 36 tông Lâm Tế - đời thứ 3 dòng Lâm Tế Chúc Thánh. Thiền sư vốn họ Trần, người làng Cổ Tháp, xã Hoa Châu, phủ Thăng Hoa, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Ngài là người khai sơn tổ đình sắc tứ Từ Quang tự ở Phú Yên. Ngài cũng là một nhà văn, một dịch giả nổi tiếng trong triều đại Tây Sơn với nhiều tác phẩm soạn thuật, diễn nghĩa, chú thích kinh điển Phật giáo.

Tác phẩm:
- Diệu Nghiêm lão tổ thi tập 妙嚴老祖詩集 (25 bài)
- Tam bảo biện hoặc luận 三寶辯惑論 (văn)
- Báo Ân kinh chú giải 報恩經注解報
- Địa Tạng kinh yếu giải 地藏經注解

 

A Mi Đà Phật niệm khuyến tu thi thập tam thủ - 阿彌陀佛念勸修詩十三首