送朝鮮國使其一

異邦合志亦同方,
學術本從先素王。
完福共欣歌五善,
逸才偏愧乏三長。
側釐白錘交投贈,
端委洪疇覓表章。
信筆書黃終歉歉,
粲花清論過揄揚。

 

Tống Triều Tiên quốc sứ kỳ 1

Dị bang hợp chí diệc đồng phương,
Học thuật bản tòng Tiên Tố Vương.
Hoàn phúc cộng hân ca ngũ thiện,
Dật tài thiên quý phạp tam trường.
Trắc ly, bạch chuý giao đầu tặng,
Đoan uỷ, hồng trù mịch biểu chương.
Tín bút thư hoàng chung khiểm khiểm,
Xán hoa thanh luận quá du dương.

 

Dịch nghĩa

Khác bang nhưng hợp chí, cũng cùng một hướng,
Học thuật vốn cùng theo Tiên Tố Vương.
Cùng vui với cái phúc được trọn vẹn, ca lên bài ca ngũ thiện,
Riêng thẹn cho mình đem khoe tài năng mà lại không đủ tam trường.
Giấy trắc ly và giấy bạch truỵ trao tặng lẫn nhau,
Phép đoan uỷ và phép hồng trù tìm thấy ở biểu chương.
Thả sức viết văn sửa chữ, thật uyển chuyển,
Miệng tươi như hoa luận bàn, rõ ràng lại quá đề cao.


Bài thơ này được làm trong thời gian gặp gỡ giữa Lê Quý Đôn với các sứ thần Triều Tiên năm 1761 tại Bắc Kinh (Yên Kinh).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bài hoạ của sứ thần Triều Tiên Hồng Khải Hy

朝鮮國使鴻啟禧和詩
高碁傳譜藥傳方,
小帙編摩證百王。
南記詞華之子最,
神州心眼此行長。
雲煙吳楚移舟夜,
雨雪幽燕伐木章。
奇遇只應通紵縞,
拙文那得重班揚。

Triều Tiên quốc sứ Hồng Khải Hy hoạ thi
Cao kỳ truyền phổ dược truyền phương,
Tiểu trật biên ma chứng bách vương.
Nam Ký từ hoa chi tử tối,
Thần Châu tâm nhãn thử hành trường.
Vân yên Ngô, Sở di chu dạ,
Vũ tuyết U Yên Phạt mộc chương.
Kỳ ngộ chỉ ưng thông trữ cảo,
Chuyết văn na đắc trọng ban dương?

Bài hoạ của sứ nước Triều Tiên Hồng Khải Hy
Nước cờ cao được truyền trong sách vở, như truyền phương thuốc,
Quyển trật nhỏ được bách vương dùng biên chép chứng cứ.
Ở Nam Ký, lời thơ đẹp như hoa, ông đứng bậc nhất,
Chốn Thần Châu, khoé mắt, tấm lòng ấy cứ dặc dài.
Khói mây âm u ở Ngô, Sở, nhớ cuộc cùng nhau đi thuyền ban đêm,
Mưa tuyết trắng xoá ở U Yên được tình bạn bè sưởi ấm.
Cuộc kỳ ngộ này nên hợp lại thành sợi tơ, dây gai,
Văn chương vụng về sao đáng được biểu dương, coi trọng ?


tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bài hoạ của sứ thần Triều Tiên Lý Huy Trung

李徽中和詩
浮槎渺渺自何方,
南指星辰別友王。
煙濕五湖衣帶緩,
芝倉三島髮眉長。
倉茫膜外山河遠,
絡續花前錦繡章。
歸橐盎然皆越字,
春風燕薊馬蹄揚。

Lý Huy Trung hoạ thi
Phù sà diểu diểu tự hà phương,
Nam chỉ tinh thần biệt hữu vương.
Yên thấp Ngũ Hồ y đái hoãn,
Chi thương Tam Đảo phát my trường.
Thương mang mạc ngoại sơn hà viễn,
Lạc tục hoa tiền cẩm tú chương.
Qui thác áng nhiên giai Việt tự,
Xuân phong Yên Kế mã đề dương.

Bài hoạ của Lý Huy Trung
Bè sứ nổi trôi xa tít, từ phương nào đến?
Trỏ vào chòm sao phương Nam, từ biệt quân vương [mà đến đây].
Ở Ngũ Hồ khói mây ẩm thấp, áo đai nới lỏng,
Tại Tam Đảo cỏ linh chi xanh thẫm, tóc mi mọc dài.
Nơi mạc ngoại mênh mang, non sông xa hút,
Hoa phía trước tiếp nối nhau rực rỡ như gấm thêu.
Chứa đầy túi đưa về đều là chữ Việt,
Gió xuân thổi tới Yên Kế cũng là lúc ngựa cất vó.


tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời