題安子山

安山山上最高峰,
纔五更初日已紅。
眺望目窮滄海外,
笑談身在碧雲中。

 

Đề Yên Tử sơn

Yên sơn sơn thượng tối cao phong,
Tài ngũ canh sơ nhật dĩ hồng.
Diểu vọng mục cùng thương hải ngoại,
Tiếu đàm thân tại bích vân trung.

 

Dịch nghĩa

Núi Yên sơn trên đỉnh núi rất cao
Đầu canh năm đã thấy mặt trời rồi
Tầm mắt trông suốt ra đến ngoài biển
Cười nói mình đứng trong quãng mây xanh.


Bài thơ này giống với bốn câu đầu bài Đề Yên Tử sơn Hoa Yên tự 題安子山花煙寺 của Nguyễn Trãi, tạm để tồn nghi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thế Vinh

Ngồi ở Yên sơn đệ nhất phong,
Canh năm đã thấy rực vầng hồng.
Bể khơi, phóng rộng tầm con mắt,
Mây biếc, nô cười bóng lẫn trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trên núi Yên Sơn đỉnh cao nhất
Trời mới canh năm đã ửng hồng
Mắt nhìn tận cùng ngoài biển thẳm
Nói cười giữa mây biếc không trung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sưu tầm nhầm lẫn hay tác giả đạo thơ Nguyễn Trãi

Xin hãy đọc bài thơ của Lê Quý Đôn:
題安子山
安山山上最高峰,
纔五更初日已紅。
眺望目窮滄海外,
笑談身在碧雲中。

Đề Yên Tử sơn
Yên sơn sơn thượng tối cao phong,
Tài ngũ canh sơ nhật dĩ hồng.
Diểu vọng mục cùng thương hải ngoại,
Tiếu đàm thân tại bích vân trung.

Và thơ của Nguyễn Trãi:
題安子山花煙寺

安山山上最高峰,
纔五更初日正紅。
宇宙眼窮滄海外,
笑談人在碧雲中。
擁門玉槊森千畝,
掛石珠流落半空。
仁廟當年遺跡在,
白毫光裏睹重瞳。
Đề Yên Tử sơn Hoa Yên tự
Yên sơn sơn thượng tối cao phong,
Tài ngũ canh sơ nhật chính hồng.
Vũ trụ nhãn cùng thương hải ngoại,
Tiếu đàm nhân tại bích vân trung.
Ủng môn ngọc sóc sâm thiên mẫu,
Quải thạch châu lưu lạc bán không.
Nhân miếu đương niên di tích tại.
Bạch hào quang lý đỗ trùng đồng.

Dịch thơ:Đề ở chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử
Trên non Yên Tử đỉnh cao nhất
Trời chỉ canh năm đã ửng hồng
Tầm nhìn vũ trụ xa biển thẳm
Nói cười giữa mây biếc không trung
Cửa che ngàn mẫu rừng thương giáo
Đá treo châu rủ xuống nửa chừng
Miếu cổ Nhân Tông nay còn đấy
Mi trắng ánh lên đôi ngươi trùng

Ta thấy thơ của Lê Quý Đôn gần như giống hệt bốn câu đầu trong bài Đề Yên Tử sơn Hoa Yên tự.Sưu tầm nhầm lẫn hay tác giả đạo thơ Nguyễn Trãi,hay tư tưởng lớn gặp nhau?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tác giả tồn nghi

Cảm ơn bác, tôi xin đánh dấu để tồn nghi chờ có điều kiện hoặc có ai đính chính giúp.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cao ngất Yên Sơn đỉnh tít trời
Canh năm đã rực ánh hồng tươi
Biển xa thăm thẳm soi tầm mắt
Mây biếc, lao xao tiếng nói cười

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đỉnh núi Yên sơn cao tận trời,
Đầu canh năm thấy mặt trời rồi.
Suốt trông biển cả ngoài tầm mắt
Mây biếc lan xa tiếng nói cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời