Muôn núi non xanh thắm ngút ngàn
Thác to thác nhỏ biếc xen đan
Pha Tiên lầu cũ nơi nào nhỉ?
Thuyền gõ, ca ngân, nắng đã tàn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)