Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2020 21:29

駐騰縣

千山萬山青不斷,
大灘小灘碧相間。
何處坡仙江月樓,
叩舷一唱湖天晚。

 

Trú Đằng huyện

Thiên sơn vạn sơn thanh bất đoạn,
Đại than tiểu than bích tương gián.
Hà xứ Pha Tiên Giang Nguyệt lâu,
Khấu huyền nhất xướng hồ thiên vãn.

 

Dịch nghĩa

Nghìn núi vạn núi, xanh bất tận
Thác lớn, thác nhỏ, màu biếc xen kẽ nhau
Giang Nguyệt lâu của Pha Tiên ở nơi nào?
Gõ thuyền hát một câu, cảnh trời trên hồ đã muộn[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Muôn núi non xanh thắm ngút ngàn
Thác to thác nhỏ biếc xen đan
Pha Tiên lầu cũ nơi nào nhỉ?
Thuyền gõ, ca ngân, nắng đã tàn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn núi nghìn non xanh chẳng dứt,
Thác to thác nhỏ nối kề nhau.
Gõ thuyền ca hát chiều buông xế,
Lầu nguyệt Pha Tiên chẳng thấy đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời