Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2012 20:13, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/05/2012 21:16

Thị Hạ Dã ngâm khoáng hữu cảm

Nhạc bảo sơn trân mãn Việt tê,
Uổng linh quốc khoá phạp chu đề.
Khả liên diêm sách tri thù lợi,
Quản Trọng khu khu dụng nhất Tề.

 

Dịch nghĩa

Của báu ở miền núi đầy dẫy phía tây nước Việt
Mà luống những để cho việc chi dùng của nhà nước thiếu bạc
Đáng thương cho mối lợi nhỏ mọn của việc lập sổ sách muối
Mà Quản Trọng vẫn cứ khăng khăng dùng trong một nước Tề[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Núi đầy của báu miền tây Việt
Thiếu bạc dùng cho việc nước chăng?
Sổ muối đáng chi nguồn lợi nhỏ
Trị Tề Quản Trọng vẫn khăng khăng!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tây Việt núi ta đầy của quý
Há đâu việc nước thiếu tiền chăng
Lợi con thuế muối nguồn thu nhỏ
Quản Trọng bày ra chẳng đáng công

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước Việt báu đầy núi phía tây,
Luống dùng nhà nước thiếu tiền tày.
Đáng chi sổ muối nguồn thu nhỏ,
Quản Trọng khăng khăng vẫn cứ bày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời