15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2012 08:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/04/2020 06:19

北鎮喜雨

歸坼堪驚土氣亢,
如今四野並汪洋。
分開日影牛耕草,
踏破雲光女插秧。
省却勤勞爭鼓舞,
享茲豐足共平康。
坻京崇積人人慶,
應識神功聖澤長。

 

Bắc Trấn hỷ vũ

Quy sách kham kinh thổ khí cang,
Như kim tứ dã tịnh uông dương.
Phân khai nhật ảnh ngưu canh thảo,
Đạp phá vân quang nữ sáp ương.
Tỉnh khước cần lao tranh cổ vũ,
Hưởng tư phong túc cộng bình khang.
Trì kinh sùng tích nhân nhân khánh,
Ưng chí thần công thánh trạch tràng.

 

Dịch nghĩa

Ruộng đồng khô cằn nứt nẻ như những vệt trên mình rùa, trông rất sợ
Hiện nay bốn phía đồng nội đều mưa chan chứa
Tách khỏi bóng mặt trời, con trâu bừa cỏ
Dẫm vỡ ánh sáng mây, cô gái cấy lúa
Bớt hẳn sức khó nhọc, đua nhau cổ vũ
Hưởng sự phong túc ấy, cùng sống yên vui
Người người vui mừng, lương thực sẽ chất cao như gò núi
Được thử thách về công thần ơn thánh dài lâu


Bắc Ninh và Bắc Giang hồi xưa gọi là Bắc Trấn hay cũng gọi là Kinh Bắc. Lê Quý Đôn đã có thời gian làm quan ở đây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Khô cằn nứt nẻ ruộng bờ căng
Đồng nội mưa tuôn xiết nỗi mừng
Tối đất đi bừa khen chú nghé
Dẫm mây cấy lúa khéo tay nàng
Bớt phần khó nhọc bao niềm nở
Hưởng thú phong đăng khắp rộn ràng
Lương thực rồi đây nhiều chất núi
Công ơn thần thánh đáng phô trương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ruộng đồng bốn phía khô cằn
Mưa đâu khắp chốn vui mừng xiết bao
Trâu bừa dưới ánh mặt trời
Dẫm mây cấy lúa khéo thay cô nàng
Bớt phần khó nhọc lo toan
Mùa màng sung túc hân hoan yên lòng
Rồi đây lương thực đầy non
Công ơn thần thánh lưu truyền dài lâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nứt nẻ khô cằn khắp ruộng đồng,
Hiện nay bốn phía đã mưa ròng.
Nắng nôi tách khỏi trâu bừa cỏ,
Dẫm vỡ mây hồng gái cấy trồng.
Khó nhọc bớt phần lo đốc thúc,
Mùa màng sung túc sống yên lòng.
Vui mừng lương thực đầy kho vựa,
Thử thách công thần ơn thánh mong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Ruộng nứt mai rùa, khí đất nung
Hôm nay bốn phía nước chan đồng
Đường cày rạch nắng, trâu cày vỡ
Chân lội tan mây, gái cấy xong
Khó nhọc vơi đi, tranh nhảy múa
Mùa màng no đủ, thảy yên lòng
Kho cao như núi, ai không thích
Ghi tạc công thần, ơn chúa công


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời