Phụng chỉ Nam hoàn chú Thông Châu

Doanh đài tác khách dĩ kiêm tuần
Tinh bái nam quy hỷ khí tân
Dương liễu ty thuỳ Yên tái vãn
Chá cô thanh tống Việt giang xuân
Thừa khuông thái lệ sung hành thác
Chu đạo ly câu đãng nhuyễn trần
Tế sự lưỡng hoàn gia quốc khánh
Bình an nhị tự uý quân thân

 

Dịch nghĩa

Làm khách ở Doanh đài đã được một tuần
Lá cờ về phương Nam, khí thế vui mừng mới mẻ
Tơ dương liễu rủ buổi chiều trên ải Yên
Tiếng đa đa tiễn mùa xuân trên sông Việt
Những phẩm vật có màu sắc được trao tặng đầy cả hành trang
Con ngựa đen trên đường lớn xông pha trong bụi nhuyễn
Nên công việc, phúc nước nhà trọn vẹn cả hai
Bình an hai chữ yên ủi tấm lòng quân thân


Thông Châu nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trọn tuần làm khách Doanh đài
Cờ về vui trỏ vùng trời phương Nam
Chiều buông liễu rủ ải Yên
Tiễn xuân sông Việt dậy ngàn đa đa
Hành trang đầy tặng phẩm hoa
Ngựa đen đường lớn xông pha bụi hồng
Nước nhà trọn vẹn thành công
Bình an hai chữ đẹp lòng quân thân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Doanh đài làm khách một tuần
Phương Nam trỏ lối vui mừng biết bao
Ải Yên tơ liễu buông chiều
Đa đa sông Việt tiếng kêu tiễn mùa
Phẩm hoa đầy ắp tặng người
Ngựa đen đường lớn bời bời bụi tung
Nước nhà trọn hưởng phúc chung
Bình yên hai chữ quân thân thoả lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một tuần làm khách ở doanh đài,
Cờ trỏ phương Nam vui thế thay!
Bóng xế ải Yên tơ liễu rủ.
Đa đa sông Việt tiễn xuân này.
Hành trang tặng phẩm đầy màu sắc,
Xông đụt ngựa đen chốn bụi trần.
Phúc nước việc nên nhà trọn vẹn,
Bình an yên ủi phận quân thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời