15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2012 08:16, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/05/2012 08:24

Giản Triều Tiên quốc sứ Hồng Khải Hy, Triệu Vinh Tiến, Lý Huy Trung

Doanh hài đông nhai các nhất phương,
Tề xu bắc địa tác quan quang.
Tản Viên khái tự Tùng Sơn tú,
Áp Lục ưng đồng Nhị Thuỷ trường.
Lục tịch dĩ lai đa học vấn,
Cửu trù nhi hậu cánh văn chương.
Lữ hoài tập điệp như hoa phiến,
Tàn hướng xuân phong vị triển dương.

 

Dịch nghĩa

Bến đông biển cả mỗi bên một phương
Đều đến xem quang cảnh ở dải đất phương bắc
Núi Tản Viên dường như giống vẻ thanh tú của núi Tùng Sơn
Sông Áp Lục phải là cùng độ dài với sông Nhị Thuỷ
Từ lục kinh trở lại đây có nhiều nhà học vấn
Từ cửu trù trở về sau lại càng nổi văn chương
Cảm hoài lữ khách cứ chất mãi lên như nếp gấp của cái quạt hoa
Gần đây mới hướng về gió xuân để mở tung ra[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Biển lớn miền Đông người mỗi phương
Cùng sang đất Bắc ngắm văn quang
Tản Viên đẹp sánh Tùng Sơn đẹp
Áp Lục trường như Nhị Thuỷ trường
Lục tịch trở đi nhiều học vấn
Cửu trù sau đó nổi văn chương
Lữ hoài tựa quạt hoa phong nếp
Tiện gió xuân về hãy mở toang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỗi một bên phương bến biển đông,
Cùng sang đất bắc ngắm núi sông.
Tản Viên thanh tú Tùng Sơn sánh,
Áp Lục độ dài Nhị Thuỷ đồng.
Lục tịch trở đi nhiều học vấn,
Cửu trù sau đó rạng văn chương.
Cảm hoài như quạt hoa phong nếp,
Về hướng gió xuân bung mở lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời