Khách trung nguyên đán - Tân Tỵ minh niên

Bộc trúc tân thanh tống cựu đông
Ky sầu tích tuyết lưỡng câu dung
Bàn dư xương xúc hương kham ái
Tửu khiếm đồ tô sắc cánh hồng
Nhị thuỷ oanh hoa ngưng phán ngoại
Yên sơn vãn thụ lãng ngâm trung
Hội đồng thoan sự tinh sà phản
Kim điện niên niên phụng cảnh phong

 

Dịch nghĩa

Tiếng pháo năm mới tiễn đưa mùa đông cũ
Sầu lữ thứ và tuyết đọng cả hai đều tiêu tan
Mâm đầy dưa xương bồ, mùi thơm đáng ưa
Rượu thiếu vị đồ tô, màu sắc càng đỏ
Chim oanh và hoa vùng sông Nhị ở ngoài con mắt đăm đăm
Cây cối cùng mây ở trên núi Yên ở trong giọng ngâm sang sảng
Xong công việc hội đồng, chiếc “bè sao” sẽ quay trở về
Nơi điện vàng, hằng năm đón lấy cảnh gió hoà[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Nổ ran tiếng pháo tiễn tàn đông
Lữ thứ sầu theo tuyết sạch bong
Xương xúc dưa nhiều, hương vẫn đậm
Đồ tô rượu thiếu, sắc luôn hồng
Oanh hoa sông Nhị tầm trông rộng
Cây cỏ non Yên giọng hát trong
Xong việc bang giao thuyền trở lại
Gió hoà điện ngọc chắc ung dung

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Pháo vang năm mới tiễn đông tàn
Tuyết đọng, sầu quê thảy cũng tan
Thiếu rượu đồ tô, tươi nhuận sắc
Đầy mâm xương xúc, toả nồng hương
Non Yên cây cỏ vang câu hát
Sông Nhị oanh ca hút mắt trông
Việc nước lo xong thuyền trở lái
Điện vàng năm tháng gió xuân nồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng pháo tân niên tiễn đông tàn,
Sầu xa tuyết đọng đều tiêu tan.
Đồ tô thiếu rượu màu càng đỏ,
Xương xúc đầy mâm thơm toả tràn.
Sông Nhị oanh hoa nhìn hút mắt
Núi Yên mây cỏ giọng ngâm vang.
Hội đồng xong việc bè quay lại.
Đón cảnh gió hoà chốn điện vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời