蒼梧竹枝歌其二

文昌閣上夜燈明,
一片寒光射水晶。
來往遊船不知數,
滿江齊發棹哥聲。

 

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 02

Văn Xương các thượng dạ đăng minh,
Nhất phiến hàn quang xạ thuỷ tinh.
Lai vãng du thuyền bất tri số,
Mãn giang tề phát trạo ca thanh.

 

Dịch nghĩa

Đèn đêm sáng ngời gác Văn Xương,
Một màng nước chiếu sáng như gương.
Thuyền bè qua lại nhiều vô kể,
Khắp sông vang vọng lời ca vương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Đêm đèn sáng rực gác Văn Xương
Ánh lạnh chiếu lên loáng nước gương
Qua lại du thuyền vô số kể
Đua chèo ca hát rộn ràng sông

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đèn gác Văn Xương rạng suốt đêm
Long lanh ánh nước rọi như gương
Thuyền chơi qua lại nhiều vô số
Tiếng hát đầy sông điệu vấn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đèn đêm ngời sáng gác Văn Xương,
Chiếu sáng một màng nước tựa gương.
Qua lại thuyền ghe nhiều khó biết,
Lời ca vang vọng khắp sông trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Trên gác Văn Xương đèn sáng choang,
Thuỷ tinh bắn toả ánh hàn quang.
Thuyền chơi qua lại chừng vô số,
Mặt nước chài ca tiếng dậy vang.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời