Khách quán trung thu

Hàn không nga kính chiếu đình giai,
Thanh ảo dao tòng quế hải lai.
Thu sắc bán phân mang lí quá,
Hương tâm ngũ dạ mộng trung hồi.
Sương xâm sầu mấn bằng cô hạm,
Lậu yết phương tiêu đảo tuý bôi.
Bồng nhạc liên niên du tử hận,
Xuân thành Lượng Khổn hựu Yên Đài.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Vằng vặc gương nga rọi trước hiên,
Toả từ biển quế tận khơi miền.
Mải mang mệnh sứ, thu vơi nửa,
Khắc khoải niềm quê mộng tới liền.
Tóc bạc sương sa sầu tựa cửa,
Giọt đồng điểm cạn đượm say men.
Lênh đênh năm tháng hồn du tử,
Xuân, Lạng, Yên Kinh mấy dặm nghìn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gương nga vằng vặc trước thềm,
Toả từ biển quế khơi miền đến nơi.
Mang bao sứ mệnh thu vơi,
Niềm quê khắc khoải mộng khơi tới lầu.
Tóc sương bạc, tựa cửa sầu,
Giọt đồng điểm cạn chén đầy say men.
Tháng năm du tử lênh đênh,
Yên Kinh, Xuân, Lạng, dặm nghìn mấy thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời