題御屏畫圖其一-桃園三結義

天將英傑作同胞,
誓把深心訴與桃。
哥叔此番香火訂,
肯教寸土許孫曹。

 

Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 1 - Đào viên tam kết nghĩa

Thiên tướng anh kiệt tác đồng bào,
Thệ bả thâm tâm tố dữ đào.
Ca thúc thử phiên hương hoả đính,
Khẳng giao thốn thổ hứa Tôn Tào.

 

Dịch nghĩa

Trời đem bậc anh kiệt làm anh em đồng bào,
Thề đem lòng sâu kín bày tỏ với hoa đào.
Phen này anh và em hương lửa nguyền cùng nhau,
Không để một tấc đất cho họ Tôn, họ Tào.


Thời Tam Quốc (Nguỵ, Thục, Ngô) Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa làm anh em ruột thịt ở vườn đào để khôi phục lại cơ nghiệp nhà Hán

Nguồn:
1. Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm, NXB Khoa học xã hội, 1978
2. Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003, tr. 200

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Dưới đào thề thốt đinh ninh,
Trời xui hào kiệt kết thành chân tay.
Lửa hương đã quyết phen này,
Không cho tấc đất vào tay Tôn, Tào.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Trời xui hào kiệt kết đồng bào
Thề tấm lòng son với gốc đào
Hương lửa phen này anh với chú
Há đem tấc đất nhượng Tôn, Tào


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời xuôi hào kiệt kết anh em
Dưới gốc đào thề nghĩa sắc son
Hương lửa đinh ninh lòng giữ vẹn
Không cho tấc đất lọt Tào, Tôn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người hào kiệt kết đồng bào,
Lòng son thề dưới gốc đào đệ huynh,
Lửa hương đã quyết một phen,
Không đem tấc đất nhượng bên Tôn, Tào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời