懷內其一

悔不當初饁與耕,
遂因富貴累閨卿。
履危恥我前年誤,
攜幼泠君此日行。
金鏡掛軒秋八月,
銀河當戶夜三更。
歸雟奚罄春秋義,
最是相關一片情。

 

Hoài nội kỳ 1

Hối bất đương sơ diệp dữ canh,
Toại nhân phú quý luỵ khuê khanh.
Lý nguy sỉ ngã tiền phiên ngộ,
Huề ấu liên quân thử nhật hành.
Kim kính quải hiên thu bát nguyệt,
Ngân hà đương hộ dạ tam canh.
"Quy Huề" mỹ khánh Xuân Thu nghĩa,
Tối thị tương quan nhất phiến tình.

 

Dịch nghĩa

Hối hận vì khi xưa không đi cày để vợ đưa cơm,
Chỉ bởi giầu sang mà để luỵ cho nàng.
Gặp phải nguy nan, thẹn cho ta đã sai lầm,
Dắt díu con thơ, thương cho nàng ngày nay phải ra đi.
Tháng tám mùa thu, gương vàng treo trên mái hiên,
Đêm canh ba, sông Ngân vắt ngay trước cửa.
Trở về đất Huề, sao cho trọn nghĩa Xuân Thu
Quan trọng nhất là một mảnh tình gắn bó với nhau.


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Hối chẳng cùng vui cảnh ruộng đồng,
Đỉnh chung để lụy khách khuê phòng.
Ta lầm chân tới, đường gai góc,
Nàng dắt con đi, bước ngại ngùng.
Cung Quảng thu rầu trăng trước mái,
Ghềnh Ngân đêm não bóng bên song,
"Về Huề" trọn nghĩa, theo Kinh cũ,
Hai chữ tình chung tạc tấc lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Tiếc chẳng anh cày em xách cơm
Khiến em cũng vướng luỵ giàu sang
Xông pha những thẹn lầm phen trước
Bồng bế thêm thương lạc bước đường
Tháng tám gương vàng treo mái trước
Canh ba dòng bạc vắt trời ngang
Về Huề vẹn nghĩa Xuân Thu chửa?
Một tấm tình chung dạ vẫn mang


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Hối chẳng chồng cày vợ xách cơm
Giàu sang chi để luỵ nàng ôm
Thẹn xưa lầm bước ta vương nạn
Thương buổi lên đường mẹ dắt con
Tháng tám trăng thu treo mái vắng
Canh ba sông Hán chếch song dòm
Quê chồng trọn nghĩa về hương khói
Một mảnh tình chung sắt với son


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Hận chẳng đi cày vợ xách cơm
Công hầu khiến vợ khổ nhiều hơn
Thẹn ngày lạc bước, mình lâm khốn
Hiểu cảnh thương chồng, vợ dắt con
Tháng tám trăng vàng treo mái mục
Canh ba sông bạc vắt song mòn
Quê chồng giữ trọn lề nhân lễ
Một tấm ân tình vẹn sắt son

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hối xưa bỏ cảnh ruộng đồng,
Đỉnh chung để kẻ khuê phòng đa đoan.
Thẹn ta gặp cảnh nguy nan,
Dắt con lạc bước thương nàng long đong.
Dòng Ngân vắt bóng bên song,
Hiên thu trăng dọi xuôi lòng ngẩn ngơ,
Xuân Thu vẹn nghĩa tôn thờ,
Mảnh tình gắn bó bao giờ cho phai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời