18/08/2022 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài nội kỳ 1
懷內其一

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 09:36

 

Nguyên tác

悔不當初饁與耕,
遂因富貴累閨卿。
履危恥我前年誤,
攜幼泠君此日行。
金鏡掛軒秋八月,
銀河當戶夜三更。
歸雟奚罄春秋義,
最是相關一片情。

Phiên âm

Hối bất đương sơ diệp dữ canh,
Toại nhân phú quý luỵ khuê khanh.
Lý nguy sỉ ngã tiền phiên ngộ,
Huề ấu liên quân thử nhật hành.
Kim kính quải hiên thu bát nguyệt,
Ngân hà đương hộ dạ tam canh.
"Quy Huề[1]" mỹ khánh Xuân Thu nghĩa,
Tối thị tương quan nhất phiến tình.

Dịch nghĩa

Hối hận vì khi xưa không đi cày để vợ đưa cơm,
Chỉ bởi giầu sang mà để luỵ cho nàng.
Gặp phải nguy nan, thẹn cho ta đã sai lầm,
Dắt díu con thơ, thương cho nàng ngày nay phải ra đi.
Tháng tám mùa thu, gương vàng treo trên mái hiên,
Đêm canh ba, sông Ngân vắt ngay trước cửa.
Trở về đất Huề, sao cho trọn nghĩa Xuân Thu
Quan trọng nhất là một mảnh tình gắn bó với nhau.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Hối chẳng cùng vui cảnh ruộng đồng,
Đỉnh chung để lụy khách khuê phòng.
Ta lầm chân tới, đường gai góc,
Nàng dắt con đi, bước ngại ngùng.
Cung Quảng thu rầu trăng trước mái,
Ghềnh Ngân đêm não bóng bên song,
"Về Huề" trọn nghĩa, theo Kinh cũ,
Hai chữ tình chung tạc tấc lòng.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003
[1] Nàng Thúc Cơ (vợ vua Kỷ đời Xuân Thu) trải qua loạn lạc, lại về đất Huề (quê chồng) phụng thờ tổ tiên nhà chồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Hoài nội kỳ 1