Dưới đây là các bài dịch của Đất Văn Lang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 36 trang (356 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tây Hà dịch (Nguyễn Du): Bản dịch của Đất Văn Lang

Bờ tây cầu đá biếc
Xóm nhỏ vẫn như xưa
Ngoài ngõ dân làng rộn
Sau nhà bóng trúc thưa
Đụn rơm giành sưởi sớm
Câu đối đợi giao thừa
Gặp chỉ cười không nói
Ý tình mộc mạc chưa!

Ảnh đại diện

Xuân Áng tức cảnh kỳ 2 (Phan Khôi): Bản dịch của Đất Văn Lang

Ngan ngát trời xanh nhìn ngút mắt
Lùm cây, ruộng lúa nối nương vừng
Suối tuôn nước bạc che cành lá
Chiều xuống rừng xanh rực lửa rừng
Việc dứt trăng soi cày lão vác
Sông về gió thổi tóc nàng tung
Núi nghiêng mình lễ như mời khách
Muốn gọi cả nhà tới sống chung

Ảnh đại diện

Bi Ngô Vương thành (Đỗ Mục): Bản dịch của Đất Văn Lang

Xuân đến sông đầy gió tháng hai
Nước trong sóng gợn bóng lâu đài
Ngô Vương điện biếc màu dương liễu
Tô Tiểu phòng vàng sắc cúc mai
Vũ khúc lưng ong nào thấy nữa
Ca nhi giọng sáo chẳng còn ai
Ngàn thu vạn cổ không ai biết
Thành cũ người xưa ụ mối dài.

Ảnh đại diện

Bồ tát man (Mẫu đơn hàm lộ trân châu khoả) (Trương Tiên): Bản dịch của Đất Văn Lang

Mẫu đơn lấp lánh sương như ngọc
Người đẹp cầm hoa dạo trước sân
Gặp chàng, cười khẽ hỏi
Tươi bằng má thiếp chăng
Chàng đùa câu đáng ghét
Hoa đẹp hơn rõ ràng
Đùng đùng cơn giận đến
Vò hoa ném lại chàng.

Ảnh đại diện

Xuân Áng tức cảnh kỳ 1 (Phan Khôi): Bản dịch của Đất Văn Lang

Chập chùng núi biếc vòng ba phía
Xóm núi chen mình ruộng sắp thu
Tục cổ lưu truyền, dân chất phác
Mùa vàng gánh nặng, thóc thừa dư
Guồng tre cõng nước leo thềm đá
Cơm nắm lùa trâu đuổi sớm mù
Lánh nạn nghe rừng chim vượn hát
Lâm tuyền thưởng ngoạn, sướng làm ru!

Ảnh đại diện

Bạch mã (Đỗ Phủ): Bản dịch của Đất Văn Lang

Ngựa trắng từ đông bắc
Tên găm, máu nhuộm cương
Yên không...Ôi, kỵ mã!
Uy dũng gởi màn sương
Tướng trận vừa vong mạng
Trong đêm giữa chiến trường
Nhiều nhà tang tóc hận
Tuyết lệ trời đau thương!

Ảnh đại diện

Bệnh trung (Vị tử tàn hình nhất hủ nho) (Cao Bá Quát): Bản dịch của Đất Văn Lang

Mòn thây vẫn sống gã nho gàn
Xương mỏi cậy người gượng bước chân
Mây khói mịt mù che dũng khí
Đất trời nghiêng ngóng hận cô thân
Trông ngày én hội trên cành biếc
Đợi lúc vườn tan lũ quạ bần
Bệnh nước, tiểu đồng đâu hiểu được
Nhìn eo lỏng chật mãi rồi than.

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Đất Văn Lang

Quạ kêu, trăng lặn, trời sương trắng
Đèn cá, hàng phong, giấc cảm hoài
Xa tít, Hàn San chùa tịch lặng
Nửa đêm thuyền lộng tiếng chuông dài.

Ảnh đại diện

Kỷ Hợi tuế (Hy Tông Quảng Minh niên) kỳ 1 (Tào Tùng): Bản dịch của Đất Văn Lang

Khói lửa Miền Nam bốc đỏ trời
Dân tình sống gượng chút tàn hơi
Ông đừng kháo chuyện công hầu nữa
Một tướng danh thành vạn xác phơi

Ảnh đại diện

Xuân tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Đất Văn Lang

Dâu Tần nghiêng cành biếc
Cỏ Yên nhú ngọn xanh
Chàng mong về mỗi lúc
Thiếp khóc hận từng canh
Gió xuân phường lạ mặt
Sao dám lẻn qua mành.

Trang trong tổng số 36 trang (356 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối