Dưới đây là các bài dịch của Đất Văn Lang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 23 trang (228 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiền sư (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Họ diễu rằng thầy mê cháu đây,
Yêu con hay mẹ? Bố ai hay!
Cầu xưa bắc chữ, con hay hỏng
Kính cũ soi tình, mẹ dễ dây
Goá phụ trần gian nào mấy goá
Thầy ve thiên hạ biết bao thầy
Yêu con mới rước thầy răn dạy
Con chửa khôn thì mẹ đã ngây!

Ảnh đại diện

Tây kỹ (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Cúng dâng sứ bộ sắp về nhà
Trần trụi đĩ Tây cả chục bà
Chắc hận ngày thường ma ngó tới
Nên thừa dịp tốt chúng bày ra
Hết thời mọi rợ ai làm vậy
Giờ xứ văn minh nó thế à
Còn vẩy nước hoa, lùa chiếc lược
Chải lông cọ ghét, mặt trơ ra.

Ảnh đại diện

Quan hoạch (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Hè nóng như rang nắng kéo dài
Nhà nho việc ruộng bở hơi tai
Hết lo nhiều thóc thừa hơi nóng
Lại sợ mất mùa thiếu cái nhai
Thóc rạ tận thu lùa sát gốc
Nhà kho tạm dựng chứa ngang vai
Việc đời nếu ước chi đều được
Mong thóc đầy kho, gió mát hoài.

Ảnh đại diện

Oa cổ (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Lệnh cấm nơi nơi nổi trống kèn
Ao nhà trống ếch vẫn rùm beng
Quát im chốc lại khua đều mãi
Cấm bặt luôn sao cứ mãi rền
Chắc tại nhìn ao buồn bã quá
Nên bèn nổi nhạc rộn ràng lên
Ai mà cứng cổ mò qua đó
Thấy chúng nổi cơn cũng chợt hèn

Ảnh đại diện

Miễn nông phu (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Gần đây cỏ dại phủ đầy đồng
Nhờ sức dân cày chẳng tiếc công
Trúng thất cũng nhờ mưa đúng vụ
Lung gò đều muốn hạt đầy bông
Tuyết rơi giúp gạo đầy niêu đó,
Chuột lớn thù gì cắn mạ ông?
Đời sống ấm thân thì bận việc,
Nhà nông khó nhọc chớ nao lòng

Ảnh đại diện

Hoàn Kiếm hồ (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Ba chục năm rồi trở lại đây
Cảnh xưa biến đổi nhạt nhoà thay
Lâu đài mọc lấn nhà tranh cũ
Tiếng sáo thay dần tiếng súng nay
Lũ én bay về quên lối vắng
Đàn âu nằm ngủ phủ sương dày
Chao ôi mảnh đất ngàn văn vật
Trơ lại một hòn bé nắm tay

Ảnh đại diện

Hà Nội Văn Miếu hữu cảm (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Viếng miếu mười năm vắng đến nay
Nỗi niềm vơi cạn với ai này
Khuê Văn vẳng tiếng hồi chuông vọng
Bích Thuỷ gọi hồn bóng trăng lay
Thấm lệ đầm khăn, nền đạo lở
Phủi bia đọc chữ, cổ nhân đây
Ông già cạnh xóm thường qua lại
Chống gậy nhìn thôi chẳng giải bày.

Ảnh đại diện

Hạ nhật vãn diểu (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Tháng tư vừa chớm đã oi nồng
Một tiếng chim chìm giữa tán vông
Phụ nữ tìm phên che ổ nhộng
Người nhà hốt lúa chạy cơn giông
Ruộng lầy, tiếc việc người về muộn
Trời thấp, tràn mây ráng ánh hồng
Tất bật cả đời, ai rỗi việc
Xoã đầu hóng gió chỉ mình ông.

Ảnh đại diện

Hạ nhật tân tình (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Mừng hôm nắng nhạt, lùa song cửa
Giữa lớp mây thưa bóng ác loà
Đẫy giấc nhộng già xoay kén lại
Ngậm đòng lúa mới nở mình ra
Lão nông chống gậy thăm đồng tới
Bé mục cầm roi thúc nghé qua
Tựa cửa một mình, thêm chén rượu
Quạ đâu ngậm cỏ lướt về xa.

Ảnh đại diện

Hạ nhật phỏng biểu huynh Đặng thai quy tác (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đất Văn Lang

Thong dong gậy trúc dạo quanh nhà
Chợt đến ven rào bác họ xa
Một lũ tóc râu đều lão cả
Nửa phần thôn xóm khó nhìn ra
Trâu già dưới tán phì hơi nóng
Cún nhỏ bên hào sủa bóng qua
Trỏ gậy nói đùa ông ấy khoẻ
Cả ngày thổi sáo ngợp trời ha!

Trang trong tổng số 23 trang (228 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối