Tạo ngày 02/07/2005 23:52 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 06/01/2009 17:08 bởi hongha83
Liễu Tông Nguyên 柳宗元 (773-819) tự Tử Hậu 子厚, người Hà Đông, lúc đầu làm Lam Điền uý, sau tham gia vào phe của Vương Thúc Văn. Văn bị gièm, ông bị đổi làm Vĩnh Châu tư mã, rồi Thứ sử Liễu Châu. Quan điểm chính trị của Liễu Tông Nguyên tiến bộ, chủ trương văn chương phải có tính hiện thực. Tác phẩm có Liễu Châu thi tập.

 

 1. Ân Hiền hí phê thư hậu ký Lưu Liên Châu tịnh thị Mạnh, Lôn nhị đồng
  4
 2. Biệt xá đệ Tông Nhất
  5
 3. Bổ xà giả thuyết
  1
 4. Chiếu truy phó đô, nhị nguyệt chí Bá đình thượng
  4
 5. Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn ký kinh hoa thân cố
  8
 6. Đăng Liễu Châu Nga Sơn
  6
 7. Đăng Liễu Châu thành lâu, ký Chương, Đinh, Phong, Liên tứ châu thứ sử
  9
 8. Điền gia kỳ 2
  2
 9. Điền gia kỳ 3
  2
 10. Điệp hậu
  4
 11. Điệp tiền
  4
 12. Giang tuyết
  28
 13. Hạ sơ vũ hậu tầm Ngu khê
  5
 14. Hành Dương dữ Mộng Đắc phân lộ tặng biệt
  6
 15. Hành lộ nan kỳ 1
  3
 16. Hạo Sơ thượng nhân kiến di tuyệt cú “Dục đăng tiên nhân sơn” nhân dĩ thù chi
  8
 17. Khê cư
  9
 18. Liễu Châu Động Mân
  4
 19. Liễu Châu nhị nguyệt dung diệp lạc tận ngẫu đề
  7
 20. Liễu Châu thành tây bắc ngung chủng cam thụ
  4
 21. Linh Lăng tảo xuân
  9
 22. Lĩnh Nam giang hành
  5
 23. Mai vũ
  6
 24. Mịch La ngộ phong
  6
 25. Nam giản trung đề
  4
 26. Ngư ông
  12
 27. Phụng thù Dương thị lang trượng nhân tống Bát thúc thập di “Hí tặng chiếu truy nam lai chư tân” kỳ 1
  2
 28. Phụng thù Dương thị lang trượng nhân tống bát thúc thập di “Hí tặng chiếu truy nam lai chư tân” kỳ 2
  3
 29. Sơ thu dạ toạ tặng Ngô Vũ Lăng
  2
 30. Tam tặng Lưu viên ngoại
  3
 31. Thần nghệ Siêu Sư viện độc thiền kinh
  6
 32. Thu hiểu hành Nam Cốc kinh hoang thôn
  2
 33. Thù Tào thị ngự “Quá Tượng huyện kiến ký”
  4
 34. Trùng biệt Mộng Đắc
  7
 35. Trung dạ khởi vọng tây viên trị nguyệt thướng
  2
 36. Trùng tặng kỳ 1
  2
 37. Trùng tặng kỳ 2
  2
 38. Trường Sa dịch tiền nam lâu cảm cựu
  5
 39. Vũ hậu hiểu hành độc chí Ngu Khê bắc trì
  2
 40. Vũ tình chí giang độ
  5

Tuyển tập chung