嶺南江行

瘴江南去入雲煙,
望盡黃茆是海邊。
山腹雨晴添象跡,
潭心日暖長蛟涎。
射工巧伺遊人影,
颶母偏驚旅客船。
從此憂來非一事,
豈容華髮待流年。

 

Lĩnh Nam giang hành

Chướng giang nam khứ nhập vân yên,
Vọng tận Hoàng Mao thị hải biên.
Sơn phúc vũ tình thiêm tượng tích,
Đầm tâm nhật noãn trưởng giao tiên.
Xạ công xảo tứ du nhân ảnh,
Cụ mẫu thiên kinh lữ khách thuyền.
Tòng thử ưu lai phi nhất sự,
Khởi dung hoa phát đãi lưu niên.

 

Dịch nghĩa

Sông Chướng chảy về phía nam lẫn vào khói mây
Nhìn xa đến tận Hoàng Mao là mép biển
Trước núi mưa tạnh có thêm dấu chân voi
Giữa đầm mặt trời ấm có nước dãi cá chình (thuồng luồng)
Người đi săn rình rập khéo léo, bóng di chuyển
Gió bão thổi nghiêng kinh động thuyền khách
Không cớ sự gì mà vẫn lo âu
Nên tóc đốm hoa như chờ đợi năm tháng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuôi nam sông Chướng nhập mây
Hoàng Mao cuối đất nơi đây biển trào
Mưa im núi lộ chân voi
Ấm trời, đầm nổi dấu loài giao long
Thợ săn im tiếng ngồi trông
Gió nghiêng thuyền khách thổi bồng sóng xanh
Ưu tư bỗng cũng hình thành
Khiến cho hai mái tóc xanh đổi màu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Chướng về nam tiếp khói mây
Lau vàng biển thắm sát kề đây
Sườn non mưa tạnh chân voi rõ
Nắng ấm đầm xanh dãi cá bày
Thuyền khách thêm lo điềm bãi nổi
Bóng người càng sợ quỷ buông dây
Ưu tư bao chuyện lan man mãi
Ngày tháng trôi nhanh bạc tóc người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông độc chảy về nam mây khói
Nhìn lau vàng tiếp với biển khơi
Tạnh mưa thêm dấu chân voi
Giữa đầm nắng ấm đang bơi thuồng luồng
Thợ săn rình bóng trườn khéo léo
Gió nghiêng thuyền làm sợ khách đi
Lòng lo dù chẳng chuyện gì
Tóc hoa râm đợi qua đi tháng ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lẫn khói mây sông Chướng chảy nam
Ngóng Hoàng Mao mép biển xa xăm.
Tạnh mưa dấu tượng hằn lưng núi
Ngày nắng dãi giao chảy giữa đầm.
Xạ thủ khéo rình di động bóng
Khách thuyền kinh khiếp gió nghiêng ngang.
Chẳng chi cũng sợ lo từ đó
Đợi hết lưu đày tóc trổ râm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Chướng về nam lẫn khói mây,
Hoàng Mao đến tận mép biển đây.
Tạnh mưa trước núi voi thêm dấu,
Nắng ấm giữa đầm dãi cá bày.
Bóng tránh chuyển người săn khéo léo,
Thổi nghiêng gió bão khách thuyền lay.
Lo âu không cớ gì mà vẫn,
Nên tóc đốm hoa chờ tháng ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời