疊前

小學新翻墨沼波,
羨君瓊樹散竹柯。
在家弄土唯妖女,
空覺庭前烏跡多。

 

Điệp tiền

Tiểu học tân phiên mặc chiểu ba,
Tiện quân quỳnh thụ tán trúc kha.
Tại gia lộng thổ duy yêu nữ,
Không giác đình tiền điểu tích đa.

 

Dịch nghĩa

Các cháu ở bên đó học bút mực theo phong cách mới,
Mừng ông cây quỳnh đã sinh ra những cây trúc non.
Bên tôi chỉ có đứa con gái ma quái viết như chơi trên đất,
Sân trước toàn là chữ viết như dấu chân chim.


Tác giả gửi Lưu Vũ Tích hai bài Trùng tặng về việc con cái hai nhà học thư pháp. Lưu trả lời bài đầu qua bài Đáp tiền thiên. Nhận được, Liễu lại hồi đáp qua bài này.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cháu bên đó học phong cách mới
Mừng cây quỳnh vừa nối trúc non
Bên tôi nghịch ngợm bé con
Dấu chim bới đất chữ nom như là.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Khó khăn nghiên mực vừa thành
Mừng cây quỳnh bác trổ cành trúc xinh
Gái tôi chơi đất nghịch tinh
Chữ đầy sân trước chim in vết bùn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cháu con bút mực học tân phong,
Mừng bác cây quỳnh sinh trúc non.
Con gái bên tôi viết nghịch đất,
Trước sân toàn chữ dấu chim con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cháu con bút mực học tân,
cây quỳnh Mừng bác sinh dần trúc non.
Bên tôi nghịch đất gái con,
Trước sân toàn chữ dấu còn chân chim.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời