Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: Khuất Nguyên (24)

Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:13

汨羅遇風

南來不作楚臣悲,
重入修門自有期。
為報春風汨羅道,
莫將波浪枉明時。

 

Mịch La ngộ phong

Nam lai bất tác Sở thần bi,
Trùng nhập Tu Môn tự hữu kỳ.
Vi báo xuân phong Mịch La đạo,
Mạc tương ba lãng uổng minh thì.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuống Giang Nam không là tôi Sở
Vào Tu Môn lần nữa định kỳ
Dòng Mịch La gió xuân gặp gỡ
Mong gió đừng bủa sóng đường đi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuống nam chẳng nhuốm sầu tôi Sở
Bước đến Tu Môn cũng hẹn kỳ
Dẫn lối Mịch La xin cậy gió
Ngày lành nổi sóng để mà chi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới miền nam chưa buồn tôi Sở
Vào Tu Môn như có hẹn hò
Mịch La xin gió nhớ cho
Báo xuân đừng tạo sóng to hại người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đi nam thần Sở chẳng buồn lo
Vào đến Tu Môn ngỡ hẹn hò.
Dòng Mịch La xuân cơn gió báo
Trời quang đừng tạo sóng triều to.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuống Nam tôi Sở chẳng sầu bi,
Lần nữa Tu Môn vào định kỳ.
Xin báo Mịch La xuân gặp gió,
Trời trong đừng bủa sóng đường đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nam tới không làm quan Sở buồn
Tu Môn lại đến có ngày không
Gió xuân hãy báo Mịch La chớ
Làm sóng trời trong những uổng công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời