漁翁

漁翁夜傍西巖宿,
曉汲清湘燃楚竹。
煙銷日出不見人,
欸乃一聲山水綠。
迴看天際下中流,
巖上無心雲相逐。

 

Ngư ông

Ngư ông dạ bạng tây nham túc
Hiểu cấp thanh Tương nhiên Sở trúc.
Yên tiêu nhật xuất bất kiến nhân,
Ái nãi nhất thanh sơn thuỷ lục.
Hồi khan thiên tế hạ trung lưu,
Nham thượng vô tâm vân tương trục.

 

Dịch nghĩa

Ông lão thuyền câu ghé ngủ ở bên núi phía tây,
Buổi sáng múc nước sông Tương nấu ăn bằng tre Sở.
Khói tan, mặt trời lên, không trông thấy có ai,
Chỉ nghe tiếng mái chèo đánh vào mạn thuyền ở giữa chốn non xanh nước biếc.
Ngoảnh lại thấy trời cao ở giữa dòng sông,
Đầu núi mấy đám mây vô tâm trôi lững lờ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Thuyền câu ngủ ghé non tây,
Dòng Tương, tre Sở sáng ngày nấu ăn,
Khói tan trời nắng vắng tanh,
Tiếng vang nước biếc non xanh một chèo.
Xuôi dòng ngoảnh lại trời cao,
Đầu non mấy đám mây theo lững lờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mé núi tây, thuyền câu đêm đỗ lại,
Sáng thổi cơm, củi Sở, nước dòng Tương,
Khói núi tan, sông vắng ửng ánh dương,
Non nước biếc tiếng chèo lơi vỗ mạn.
Ngoảnh nhìn lại trời cao trên sông lặng,
Mây vô tâm đầu núi lững lờ bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Đêm thâu chân núi là nhà
Sáng ra đun nước pha trà bến sông
Khói tan thấy nắng người không
Non xanh một giải nước sông rì rào
Xuôi về trông hướng trời cao
Vẫn làn mây trắng đuổi nhau tháng ngày

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Núi tây, tối đậu thuyền nan,          
Sáng đun trúc Sở, nước làn sông Tương.
Rì rào non nước xanh lung,
Khói tan, trời mọc mà không bóng người.
Trung lưu thuyền ngoái trông trời,
Mây vô tình lững lơ trôi đỉnh ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Ông chài đêm ngủ núi tây
Nước Tương tre Sở tháng ngày nấu ăn
Dưới vầng đông mọc chiếc thân
Tiếng vang ái nãi xa gần nước non
Bên trời ngắm một dòng tuôn
Đám mây trên núi đi luôn hững hờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Ông câu thuyền ghé bến Tây
Nước trong măng Sở nồi đầy sớm mai
Nắng tan sương chửa thấy ai
Mái chèo khua động sông dài núi xanh
Ngoái nhìn trời nước mông mênh
Đuổi nhau mây nổi bồng bềnh đầu non

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ông chài ngủ phía núi tây,
Nước Tương, tre Sở, đun ngay sớm rồi.
Sương tan, trời mọc, vắng người,
Nước non xanh biếc, cất lời hò khoan.
Bầu trời in nước trường giang,
Hững hờ, trên núi mây ngàn đuổi nhau...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ông chài ghé non tây ngon giấc
Múc nước sông chẻ trúc nấu ăn
Nắng hừng tan khói vắng tênh
Non xanh nước biếc bập bềnh chèo khua
Trời hồng xuôi mái ban trưa
Vô tâm đầu núi lững lờ cánh mây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm thuyền ghé nghỉ bãi non tây
Củi Sở nước Tương nấu sáng nay
Nắng sớm sương tan người chẳng thấy
Nghêu ngao Ái Nãi khúc sông này
Chân trời hạ thấp ngang dòng nước
Trên núi lững lờ những đám mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông lão thuyền câu ngủ núi tây,
Nấu ăn tre Sở nước Tương nầy.
Khói tan trời sáng người không thấy,
Kẻo kẹt chèo thuyền giữa nước đầy.
Ngoảnh lại trời cao dòng nước biếc,
Vô tâm đầu núi lững lờ mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối