Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/02/2016 17:25 bởi tôn tiền tử
周晉 tự Minh Thúc 明叔, hiệu Khiếu Trai 嘯齋, không rõ năm sinh và mất, người gốc Tế Nam (nay thuộc Sơn Đông), từ đời ông chuyển đến Ngô Hưng (nay thuộc Chiết Giang), năm Thiệu Định thứ 4 (1231) làm Phú Dương lệnh, năm đầu Thuần Hữu làm Phúc Kiến chuyển vận sứ, năm Bảo Hữu thứ 3 (1255) làm Tri châu Đinh Châu. Từ của ông đa phần tản dật.