Nhạc Phi 岳飛, Nhạc Vũ Mục 岳武穆 (1103 - 27/1/1142) tự Bằng Cử 鵬舉, người ở Thang Âm, Tương Châu (nay là huyện Thang Âm, tỉnh Hà Nam). Nhà đời đời theo nghiệp nông. Phụ thân tên là Hoà, từng nhịn ăn để giúp người đói.

Nhạc Phi sinh năm Sùng Ninh thứ 2 (1103) vào ngày rằm tháng 2 âm lịch. Sinh chưa đầy tháng thi gặp thuỷ tai, mẹ ông là Diêu phu nhân, ẵm ông ngồi trong cái chum lớn, lướt trên sóng to, tấp vào bờ nên khỏi chết. Thuở nhỏ, ông chuộng điều khí tiết, thâm trầm, cẩn thận, ít nói, nhà nghèo gắng học, rất thích đọc Xuân thu Tả thị truyệnTôn Ngô binh pháp. Ông lại có sức khoẻ, có thể dương cung nặng 300 cân, nỏ nặng 8 thạch, học bắn với thầy là Chu Đồng, có thể bắn cả tay trái và tay phải. Chu Đồng mất, mỗi khi đến ngày rằm và mồng một, ông đến tế mộ thầy.

Năm 16 tuổi,…

 

Tuyển tập chung