題青泥市蕭寺壁

雄氣堂堂貫斗牛,
誓將貞節報君仇。
斬除頑惡還車駕,
不問登壇萬戶侯。

 

Đề Thanh Nê thị Tiêu tự bích

Hùng khí đường đường quán đẩu ngưu,
Thệ tương trinh tiết báo quân cừu.
Trảm trừ ngoan ác hoàn xa giá,
Bất vấn đăng đàn vạn hộ hầu!

 

Dịch nghĩa

Hùng khí vút lên tận sao Ngưu sao Đẩu,
Thề đem lòng tiết nghĩa báo thù cho vua.
Giết hết bọn giặc để đưa xe vua trở về,
Không màng đăng đàn bái tướng và phong vạn hộ hầu.


Tiêu đề bài này có nơi chép là "Đề Tân Cam Tiêu tự bích" 題新淦蕭寺壁 (Đề vách chùa Tiêu ở Tân Cam). Chùa ở huyện Tân Cam (năm 1957 đổi tên là Tân Cán), nay thuộc tỉnh Giang Tây. Bài thơ này tác giả viết khi hành quân qua chùa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngưu Đẩu vời cao ngút chí hùng
Thù vua quyết rửa tỏ lòng trung
Diệt tan quân giặc về xa giá
Bái tướng phong hầu dạ chẳng mong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hùng khí xông lên tận Đẩu, Ngưu
Nguyện đem tiết nghĩa báo thù vua
Diệt tan quân giặc hoàn xa giá
Bái  tướng phong hầu dạ chẳng mơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hùng khí vút lên tận Đẩu Ngưu,
Thề đem tiết nghĩa báo thù vua.
Dẹp tan bọn giặc hồi xa giá,
Bái tướng phong hầu dạ chẳng mưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời