Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Từ Huyễn (19 bài thơ)
- Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư (3 bài thơ)
- Trương Bá Đoan (1 bài thơ)
- Cao Phong Diệu thiền sư (1 bài thơ)
- Trần Đông Phủ (1 bài thơ)
Tạo ngày 17/09/2010 18:56 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/09/2010 07:22 bởi Vanachi
Thiền sư Thích Đàm Hoa 釋曇華 (1103-1163) tự Ứng Am 應庵, họ tục là Giang 江, chưa rõ quê quán. Năm 17 tuổi, ông xuống tóc ở chùa Đông Thiện. Tác phẩm có: Ứng Am Đàm Hoa thiền sư ngữ lục.