Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
7 bài thơ
Tạo ngày 07/07/2005 18:10 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 12/12/2007 04:33 bởi Vanachi
Trương Chí Hoà 張志和 sống vào khoảng giữa thế kỷ thứ 8, tên tự là Tử Đồng, người huyện Kim Hoa, tỉnh Triết Giang. Thời vua Đường Túc Tông (756-762) là Hàn Lâm đãi chiếu, làm quan Tả kim ngô vệ lục sự tham quân. Vì việc bị biếm, giáng chức Nam phố uý, sau được ân xá ông không làm quan nữa. Triều đình cấp cho ông một nô một tỳ, ông cho hai đứa kết hôn với nhau, đặt tên là Ngư Đồng và Tiều Thanh, còn ông tự lấy hiệu là Yên bá điếu đồ.