15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2005 00:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/05/2006 07:54

溪居

久為簪組累,
幸此南夷謫。
閑依農圃鄰,
偶似山林客。
曉耕翻露草,
夜榜響溪石。
來往不逢人,
長歌楚天碧。

 

Khê cư

Cửu vi trâm tổ luỵ,
Hạnh thử nam di trích.
Nhàn y nông phố lân,
Ngẫu tự sơn lâm khách.
Hiểu canh phiên lộ thảo,
Dạ bảng hưởng khê thạch.
Lai vãng bất phùng nhân,
Trường ca Sở thiên bích.

 

Dịch nghĩa

Đã lâu bị trâm cài, dây thao làm vướng víu
May phen này bị biếm xuống cõi mọi rợ phương nam
Thảnh thơi sẵn có ruộng vườn gần bên
Chợt giống như khách ở nơi núi rừng
Buổi sớm đi cày, lật xới những ngọn cỏ còn vương móc
Đêm chèo thuyền, vang vọng tiếng đá trên suối
Đến rồi đi chẳng gặp người nào
Ca hát mãi dưới bầu trời đất Sở xanh biếc

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Lâu ngày đai mũ trói
Đày xuống nam, càng khoái!
Vườn rộng thảnh thơi kề
Bỗng như người khách núi
Sáng lật cỏ sương cày
Đêm chèo khe đá dội
Lui tới chẳng gặp người
Hát ngâm non Sở mãi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lâu rồi vướng mũ quan,
May được biếm về nam.
Nhàn kế dân đồng ruộng,
Sống tựa khách sơn lâm.
Sáng cày, đất sương phủ,
Đêm chèo, suối đá vang.
Trên đường người vắng ngắt,
Ca Sở vọng non ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Áo mão cân đai trói bấy chầy
Bị đày xuống phía Nam càng may.
Thảnh thơi kề cận bên vườn rẫy,
Làm khách tình cờ xó núi đây.
Tối vượt thác cao rền vách đá,
Sáng ra cuốc cỏ lật sương cày.
Tới lui chẳng bóng người lai vãng,
Trời biếc nghêu ngao hát lạ thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lâu đã bị trăm thao trói buộc
May được đày đất thuộc Nam di
Nhàn có vườn ruộng cạnh kề
Không ngờ lại giống khách kia núi rừng
Ngày ngày cỏ lật từng mảnh một
Đêm chèo thuyền theo hút đá khe
Gặp ai đâu lúc đi về
Trong xanh trời Sở hát nghe một bài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Buộc ràng giải mũ lâu,
Đày cõi nam, may quá!
Ở xóm cạnh nhà nông,
Vào rừng làm khách lạ.
Cày mai lật cỏ sương,
Chèo tối vang khe đá.
Lui tới gặp ai đâu!
Non xanh ca rộn rã.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mũ quan ràng buộc từ lâu,
Cõi nam mọi rợ, may đâu được đày.
Láng giềng làm ruộng xưa nay,
Núi rừng, như khách, nơi này náu nương.
Sớm, cày đám cỏ ướt sương,
Đêm về, khe đá thuyền thường chèo ra,
Đi về chẳng gặp ai qua,
Núi xanh đất Sở hát ca vang lừng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã lâu mũ áo buộc ràng
Mừng thay đầy đến phương nam chốn này
Vườn kề nên thú thảnh thơi
Bỗng mình như khách ở nơi núi rừng
Sáng cày cỏ đọng màng sương
Chèo khuya khe đá tiếng vang giữa trời
Tới lui đâu có bóng người
Trời xanh đất Sở hát hoài nghêu ngao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lâu bị mũ nhà quan ràng buộc
May được đày đi tuốt phương nam
Nhà nông hàng xóm an nhàn
Vào rừng làm khách, thênh thang tháng ngày
Cày lật cỏ ban ngày lao động
Tối chèo thuyền âm hưởng vọng xa
Vắng tanh không kẻ lại qua
Non xanh nước Sở, lời ca ngân dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã lâu trâm áo vướng đời,
May phen bị biếm cõi người phương nam.
Thảnh thơi sẵn có ruộng làm,
Giống như khách ở chướng lam núi rừng.
Sớm cày lật xới cỏ sương,
Đêm chèo thuyền vọng tiếng vương suối đồi.
Chẳng ai gặp gỡ đến nơi,
Bầu trời đất Sở xanh ngời hát ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời