19/08/2022 02:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khê cư
溪居

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2005 00:11

 

Nguyên tác

久為簪組累,
幸此南夷謫。
閑依農圃鄰,
偶似山林客。
曉耕翻露草,
夜榜響溪石。
來往不逢人,
長歌楚天碧。

Phiên âm

Cửu vi trâm tổ luỵ,
Hạnh thử nam di trích.
Nhàn y nông phố lân,
Ngẫu tự sơn lâm khách.
Hiểu canh phiên lộ thảo,
Dạ bảng hưởng khê thạch.
Lai vãng bất phùng nhân,
Trường ca Sở thiên bích.

Dịch nghĩa

Đã lâu bị trâm cài, dây thao làm vướng víu
May phen này bị biếm xuống cõi mọi rợ phương nam
Thảnh thơi sẵn có ruộng vườn gần bên
Chợt giống như khách ở nơi núi rừng
Buổi sớm đi cày, lật xới những ngọn cỏ còn vương móc
Đêm chèo thuyền, vang vọng tiếng đá trên suối
Đến rồi đi chẳng gặp người nào
Ca hát mãi dưới bầu trời đất Sở xanh biếc

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Lâu ngày đai mũ trói
Đày xuống nam, càng khoái!
Vườn rộng thảnh thơi kề
Bỗng như người khách núi
Sáng lật cỏ sương cày
Đêm chèo khe đá dội
Lui tới chẳng gặp người
Hát ngâm non Sở mãi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Khê cư