Dưới đây là các bài dịch của Anh Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 94 trang (931 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoài thượng hỉ hội Lương Xuyên cố nhân (Vi Ứng Vật): Bản dịch của Anh Nguyên

Khách miền Giang Hán, từng là,
Gặp nhau uống đến say ta mới về.
Rồi mây trôi nổi sơn khê,
Mười năm nước chảy, lại về nơi đây.
Vui cười, tình bạn vẫn đầy,
Lưa thưa mái tóc lúc này hoa râm.
Sao không chịu trở gót chân,
Sông Hoài, mãi ngắm xanh rần núi thu...

Ảnh đại diện

Văn lân gia lý tranh (Từ An Trinh): Bản dịch của Anh Nguyên

Đêm khuya, Bắc Đẩu ngang trời,
Dưới trăng buồn nghĩ rối bời ruột gan.
Tranh Tần chợt gẩy nhẹ nhàng,
Biết là nàng Triệu chơi đàn gác bên.
Đàn xong, mày hẳn chau thêm,
Thương cho ngón ngọc lạnh trên phím ngà.
Mãi nghe khoá chửa mở ra,
Chi bằng vào mộng để ta thấy nàng!...

Ảnh đại diện

Đồng tòng đệ Nam Trai ngoạn nguyệt ức Sơn Âm Thôi thiếu phủ (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Lúc nằm khểnh ở Nam Trai,
Vén màn, trăng ở bên ngoài đang lên.
Nước, cây, toả sáng êm đềm,
Trải vào song, cửa, lan trên sàn nhà.
Bao lần tròn, khuyết, nhẩn nha.
Xưa nay, vằng vặc trăng ngà khắp nơi.
Sông trong, người đẹp thảnh thơi,
Thơ đêm hôm ấy, tìm lời không ra.
Làm sao, nghìn dặm cách xa?
Gió đưa lan đỗ, để ta cậy nhờ...

Ảnh đại diện

Độc du (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Nằm rừng cảm thấy thảnh thơi,
Một mình đi dạo, cảnh thời thường yên.
Bá Lăng, thỉnh thoảng xuống liền, đi câu,
Nam Giản là miền tới lui.
Xách đôi cá chép lòng vui,
Mắt nhìn chim nhạn cuối trời tung bay.
Biết kia thích thú vui say,
Hiểu đây lo lắng nạn này ra sao?
Suối trong, bèn vội thả vào,
Nhờ đây tỉnh ngộ về sau kông làm.
Nhớ hoài khách núi xanh lam,
Quay nhìn, mây trắng đang tràn khắp nơi.
Tự nhiên, đừng trái vật thôi,
Há cho danh lợi ở đời cột sao?!...

Ảnh đại diện

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Khắp sông mưa, tối vào Ngô,
Sáng đưa khách Sở, núi cô quạnh nằm.
Lạc Dương, các bạn hỏi thăm,
Đáp: "Trong bình ngọc, tuyết băng tấm lòng."

Ảnh đại diện

Vạn Tuế lâu (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Bên sông, Vạn Tuế lầu cao,
Nghìn thu, nào biết trải bao lâu rồi.
Năm năm, vui thấy núi đồi,
Ngày ngày, buồn thấy nước xuôi theo dòng.
Núi chiều, vượn, sóc, ở trong,
Vạc, cò, qua lại bãi sông lạnh lùng.
Lên cao mây khói mịt mùng,
Quê người chiều xuống, buồn nung nấu lòng...

Ảnh đại diện

Tái hạ khúc kỳ 2 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Ngựa qua, uống nước sông thu,
Nước thì lạnh buốt, gió như dao trời.
Mặt trời bãi sắp lặn rồi,
Lâm Thao còn thấy mờ nơi chân trời.
Trường Thành, trận đánh truyền đời,
Đồn rằng ý khí quân thời rất cao,
Bụi vàng ải bắc thuở nào,
Ngổn ngang xương trắng cỏ cao phủ đầy...

Ảnh đại diện

Tái thượng khúc (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Rừng dâu hoang vắng, ve kêu,
Tiêu Quan, tháng tám đường nhiều đắng cay.
Ải, ra, rồi lại vào ngay,
Nơi nào lau lách đến nay cũng vàng.
U, Tinh, lính thú phàn nàn,
Mọi người, cát bụi đều làm già đi.
Đừng theo bọn trẻ làm chi,
Tử Lưu, ngựa tốt, làm gì mà kiêu?...

Ảnh đại diện

Thái liên khúc kỳ 2 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Lá sen, quần lụa, một mầu,
Hoa sen, má thắm, đua nhau hướng vào.
Người, hoa, lẫn lộn thấy nào,
Nghe ca mới biết trong ao có người...

Ảnh đại diện

Thái liên khúc kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Gái Ngô, Việt, Sở, cùng đi,
Hái sen, đùa dỡn ướt y lúc nào.
Đến, hoa ở cửa sông chào,
Hái xong, trên bến trăng cao đưa về...

Trang trong tổng số 94 trang (931 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối