Dưới đây là các bài dịch của Anh Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 94 trang (932 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tống Hồ Đại (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Kinh Môn từ biệt sao đành,
Huống Tiêu Tương lá trên cành vào thu!
Trông anh đâu tít xa mù?
Bên sông, lầu dưới trăng thu, đứng nhìn...

Ảnh đại diện

Đáp Vũ Lăng thái thú (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Mang gươm nghìn dặm ra đi,
Một lời, thân mọn thưa khi lên đường.
Từng là người khách Đại Lương,
Tín Lăng, ân nghĩa, vẫn thường ghi sâu...

Ảnh đại diện

Tống Quách Tư Thương (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Sông Hoài trước cửa long lanh,
Mời ông dừng ngựa, lòng thành của tôi.
Quan lành, trăng sáng theo thôi,
Triều Xuân, đêm đến, một hồi đầy sông...

Ảnh đại diện

Thôn hành (Vương Vũ Xứng): Bản dịch của Anh Nguyên

Ngựa qua đường núi cúc vàng,
Bước đi thong thả, lòng tràn thú quê.
Vạn hang, tiếng giống sáo ghê,
Chiều tà, núi đứng không hề hé môi.
Lá lê rụng đỏ lối rồi,
Hoa kiều mạch trắng, hương thời sạch trong.
Ngâm xong, sao lại mủi lòng?
- ‘‘Cỏ cây, cầu xóm, như đồng quê ta!...’’

Ảnh đại diện

Thanh minh (Vương Vũ Xứng): Bản dịch của Anh Nguyên

Thanh minh, không rượu, không hoa,
Thú vui chẳng khác sư già chốn quê.
Nhà bên, xin chút lửa về,
Sớm ngồi đọc sách, đèn kề bên song...

Ảnh đại diện

Dã vọng (Vương Tích): Bản dịch của Anh Nguyên

Đứng nhìn chiều đổ xuống mau,
Rời đây, lại biết đứng đâu bây giờ.
Cỏ cây đều nhuốm hơi thu,
Núi non giờ chỉ còn dư nắng tàn.
Mục đồng xua nghé một đàn,
Ngựa săn về với chim ngàn trên lưng.
Nhìn nhau như thể người dưng,
Trường ca, lại nhớ...‘‘Vào rừng hái rau’’...

Ảnh đại diện

Quá tửu gia kỳ 1 (Vương Tích): Bản dịch của Anh Nguyên

Bữa nay, chiều vẫn uống đều,
Chẳng lo dưỡng tính, uống nhiều thế đâu.
Mọi người say hết từ lâu,
Há mình ta tỉnh, mối sầu chia ai?!...

Ảnh đại diện

Thứ Bắc Cố sơn hạ (Vương Loan): Bản dịch của Anh Nguyên

Khách đi, đường bám núi xanh,
Con thuyền, nước biếc, lướt nhanh theo dòng.
Triều dâng, bờ nước mênh mông,
Gió xuôi, một cánh buồm hồng dương lên.
Mặt trời ló biển, tàn đêm,
Xuân sông, năm cũ êm đềm qua mau.
Thư nhà biết gửi về đâu,
Lạc Dương, chiếc nhạn quay đầu hướng theo...

Ảnh đại diện

Đồng Vu Nhữ Tích “Du Giáng Thánh quán” (Vương Kiến): Bản dịch của Anh Nguyên

Đào Tần nay mọc khắp non,
Đại La, thầy xuống vẫn còn cưỡi hiêu.
Đầu khe, chẳng gặp đất nhiều,
Cửa vào quán, thấy nắng thiêu bầu trời.
Suối hoang, sách nát son trôi,
Kinh nơi tháp cổ, bìa rơi triện nhoà.
Khai Nguyên, bày lễ chay ra,
Giọt đồng sớm nhỏ, vua qua đó rồi...

Ảnh đại diện

Tuế vãn tự cảm (Vương Kiến): Bản dịch của Anh Nguyên

Người ta muốn được trẻ hoài,
Ngờ đâu mở cửa tóc tai bạc rồi.
Dứt buồn, buồn chẳng chịu thôi,
Tránh già, già cứ đứng ngồi đến mau.
Chưa làm nhà cỏ, làm sau,
Trồng thông dẫu khó, nhưng đâu cũng trồng.
Từ nay... ta nguyện với lòng,
Hai mươi lần ngắm hoa trong vườn này...

Trang trong tổng số 94 trang (932 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối