Dưới đây là các bài dịch của Anh Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 94 trang (932 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuất tái kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Vẫn ải Hán, vẫn trăng Tần,
Trường chinh vạn đặm, người thân chưa về.
Long Thành phi tướng còn kìa,
Âm Sơn, Hồ mã khó bề vượt qua!...

Ảnh đại diện

Tây cung xuân oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Tây cung đêm ngát hương hoa,
Rèm châu muốn cuốn, xuân qua hận lòng.
Ôm đàn, nhìn mãi trăng trong,
Chiêu Dương cây khuất chỉ trông mịt mờ!...

Ảnh đại diện

Tây cung thu oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Phù dung sao sánh mỹ nhân,
Lầu hồ, gió ngọc mấy lần ngát hương.
Quạt thu che mặt sầu thương,
Lưng trời trăng sáng, quân vương, mãi chờ!...

Ảnh đại diện

Trường Tín thu từ kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Ngô đồng bên giếng lá vàng,
Rèm châu không cuốn, đêm đang sương tràn.
Lò hương, gối ngọc, sắc tàn,
Nam cung, giọt lậu thu vang đêm trường...

Ảnh đại diện

Trường Tín thu từ kỳ 3 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Sớm cầm chổi, mở điện vàng,
Lại cầm cây quạt, mênh mang nỗi sầu.
Mặt hoa, bằng quạ rét đâu!
Bóng vua, còn thấy ở lầu Chiêu Dương...

Ảnh đại diện

Xuân cung khúc (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Đêm qua, gió, giếng nở đào,
Vị Ương, trước điện trăng cao lưng trời.
Bình Dương, gái hát, thương rồi,
Áo bào, xuân lạnh ngoài trời, vua ban...

Ảnh đại diện

Tòng quân hành kỳ 2 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Tỳ bà nổi, đổi múa ca,
Cũng tình biên ải cách xa muôn trùng.
Buồn biên, đàn chẳng muốn ngừng,
Trường Thành chiếu sáng một vầng trăng thu...

Ảnh đại diện

Tòng quân hành kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Thành biên đài lửa hiệu cao,
Chiều thu ngồi đón gió vào từ khơi.
‘‘Trăng quan ải’’, sáo Khương ơi!
Phòng khuê muôn dặm, nhớ thời sao khuây?...

Ảnh đại diện

Lư khê biệt nhân (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Vũ Lăng, cửa suối, đậu thuyền,
Theo anh, nước suối hướng miền bắc tuôn.
Lên Tam Giáp từ Kinh Môn,
Đừng đem trăng lẻ so buồn vượn kêu...

Ảnh đại diện

Khuê oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Anh Nguyên

Phòng khuê, thiếu phụ đâu sầu,
Điểm tô đẹp đẽ, lên lầu ngắm xuân.
Đầu đường, thấy liễu xanh rần,
Hối xui chàng mãi dấn thân phong hầu...

Trang trong tổng số 94 trang (932 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối