Dưới đây là các bài dịch của Anh Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 94 trang (932 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Văn thuyết (Vương Kiến): Bản dịch của Anh Nguyên

Đào trăm lá, chửa phải Xuân,
Hạc nghìn năm, cũng là thần được sao?
Không anh vũ, Lũng quý nào,
Mẫu đơn trồng cảnh, tránh sao không nghèo.
Hát ca, đâu mãi trong veo,
Nét mày, làn tóc, đổi theo tháng ngày.
Trống vang, cưỡi ngựa ra ngay,
Sáu đường gặp gỡ, những tay ngông cuồng...

Ảnh đại diện

Thuỷ phu giao (Vương Kiến): Bản dịch của Anh Nguyên

Sinh ra bên trạm, khổ thay,
Nhà quan bắt kéo thuyền ngày lẫn đêm.
Nhiều cay đắng, ít êm đềm,
Ngủ thuyền, lội cát, khác chim biển gì!
Thuyền trên vạn hộc, gió trì,
Trạm qua mù mịt, kế thì còn hơn.
Đêm, đê tuyết lẫn mưa trơn,
Đi, về, bị thúc còn hơn trâu cày.
Áo, tơi, thấm ướt đêm chày,
Nứt chân, lũng ngực, thân này chịu đau.
Nỗi cay đắng, biết kêu đâu,
Đạp chân cùng hát những câu kéo thuyền.
Túp lều tranh đáng bao tiền,
Quê cha đất mẹ, bỏ liền được chăng!
Mong sông thành cánh đồng bằng,
Phu thuyền khỏi oán trách xằng trời xanh...

Ảnh đại diện

Vọng Phu thạch (Vương Kiến): Bản dịch của Anh Nguyên

Nơi đây đứng mãi trông chồng,
Bên dòng sông nước mênh mông chảy dài.
Hoá thành tượng đá vì ai,
Đầu không ngoảnh lại năm dài trôi qua.
Ngày ngày đầu núi mưa sa,
Người đi trở lại, hẳn là nói ngay...

Ảnh đại diện

Thập ngũ dạ vọng nguyệt ký Đỗ lang trung (Vương Kiến): Bản dịch của Anh Nguyên

Cây, sân đất trắng, quạ bầy,
Lặng yên, hoa quế hứng đầy móc rơi.
Ngắm trăng sáng, khắp mọi người,
Ý Thu, chẳng biết ở nơi nhà nào?...

Ảnh đại diện

Tân giá nương (Vương Kiến): Bản dịch của Anh Nguyên

Ngày ba, vào bếp nấu ăn,
Rửa tay, nấu món canh măng xem nào.
Chưa hay tính mẹ ra sao,
Nhờ em nếm trước, chị nào đã quen!...

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn): Bản dịch của Anh Nguyên

Bồ-Đào, chén ngọc mời nhau,
Tỳ-bà đã giục ngựa mau lên đường.
Đừng cười say chốn sa trường,
Xưa nay, chinh chiến, về thường mấy ai?!...

Ảnh đại diện

Quá Lý Tiếp trạch (Vương Duy): Bản dịch của Anh Nguyên

Cửa nhàn, cỏ sắc Thu khoe,
Cả ngày không bóng ngựa xe ra vào.
Hẻm sâu, khách đến bên rào,
Nơi rừng lạnh lẽo, chó sao sủa hoài.
Không trâm, tóc xoả bờ vai,
Khi đi, sách Đạo cầm hoài trong tay.
Ông cùng với ý ta đây,
Nghèo nhưng vui đạo nên nay an lành.
Uống xong chén rượu Nghi-Thành,
Lại về Bạch-Xã ngoài thành Lạc-Dương...

Ảnh đại diện

Quá Thừa Như thiền sư Túc cư sĩ Tung khâu Lan Nhã (Vương Duy): Bản dịch của Anh Nguyên

Cung reo vì gió thổi nhanh,
Tướng quân lại đến Vị-Thành đi săn.
Mắt ưng nhanh, cỏ khô cằn,
Vó câu ngựa nhẹ, tuyết băng tan rồi.
Chợ Tân-Phong, chợt đến nơi,
Về dinh Tế-Liễu, lại rời bước chân.
Nhìn nơi điêu bắn mấy lần,
Mây chiều nghìn dặm dần dần lặng trôi...

Ảnh đại diện

Quan lạp (Vương Duy): Bản dịch của Anh Nguyên

Cung reo vì gió thổi nhanh,
Tướng quân lại đến Vị-Thành để săn.
Mắt ưng nhanh, cỏ khô cằn,
Vó câu ngựa nhẹ, tuyết băng tan rồi.
Chợ Tân-Phong, chợt đến nơi,
Về dinh Tế-Liễu, lại rời bước chân.
Nhìn nơi điêu bắn mấy lần,
Mây chiều nghìn dặm dần dần lặng trôi...

Ảnh đại diện

Đáp Trương ngũ đệ Nhân (Vương Duy): Bản dịch của Anh Nguyên

Chung-Nam có mái nhà tranh,
Núi Chung trước cửa, hoá thành đối nhau.
Suốt năm cửa đóng, khách đâu,
Suốt ngày nhàn hạ, chẳng sầu muộn chi.
Ngồi câu, uống rượu, nghĩ gì!
Chú năng lui tới đi về thăm nhau...

Trang trong tổng số 94 trang (932 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối