Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 20/05/2006 10:24 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 10/03/2007 20:15 bởi Vanachi
Từ An Trinh 徐安貞 (671-743) tên Sở Bích 楚璧, người Long Khâu 龍丘.