Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thôi Thực (5 bài)
- Tô Đĩnh (8 bài)
- Trương Duyệt (19 bài)
- Ngưu Tiên Khách (1 bài)
- Tề Cán (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
- Ngô Tất Tố (1 bài)
- Đinh Vũ Ngọc (1 bài)
- Trần Trọng San (1 bài)
- Trần Trọng Kim (1 bài)
Tạo ngày 20/05/2006 10:24 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 10/03/2007 20:15 bởi Vanachi
Từ An Trinh 徐安貞 (671-743) tên Sở Bích 楚璧, người Long Khâu 龍丘.