Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Từ An Trinh (2 bài)
- Tô Đĩnh (8 bài)
- Trương Duyệt (19 bài)
- Ngưu Tiên Khách (1 bài)
- Tề Cán (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/09/2016 13:10 bởi tôn tiền tử
Thôi Thực 崔湜 (671-713) tự Trừng Lan 澂瀾, người huyện An Hỉ 安喜縣, Định Châu 定州 (nay là huyện Định 定縣, tỉnh Hà Bắc 河北), xuất thân gia thế môn hộ, ông nội và cha làm quan lớn đời Đường. Đỗ tiến sĩ, làmTả bổ khuyết 左補闕, tham gia biên soạn Tam giáo châu anh 三教珠英, rồi nhậm chức Khảo công viên ngoại lang 考功員外郎, Trung thư thị lang 中書侍郎, Đồng bình chương sự 同平章事. Tuy nhiên, vì tuyển thi hối lộ, ông bị biếm làm Giang Châu tư mã 江州司馬, nhưng không lâu sau được phục chức Thượng thư tả thừa 尚書左丞. Lúc đầu ông xu phụ Vũ Tam Tư 武三思, Thượng Quan Uyển Nhi上官婉兒, khi Đường Trung Tông Lý Hiển 唐中宗李顯 chết, quyền thế vào tay Vi hoàng hậu 韋皇後 (vợ Đường Trung Tông) và Thái Bình công chúa 太平公主 (em ruột Đường Trung Tông), Thôi Thực lại ngả theo phe hai người này. Năm 712, Đường Huyền Tông làm chính biến nắm quyền,…