Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Từ An Trinh (2 bài)
- Tô Đĩnh (8 bài)
- Trương Duyệt (19 bài)
- Ngưu Tiên Khách (1 bài)
- Tề Cán (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/09/2016 13:10 bởi tôn tiền tử
Thôi Thực 崔湜 (671-713) tự Trừng Lan 澂瀾, người Định Châu, ở trong phủ Thái Bình công chúa. Sau chính biến Tiên Thiên, bị khép tội chết.