Gốc bồng đứt bay tháng chín,
Tam Biên xanh tốt cỏ cây.
Gió bụi đổi màu ngựa chiến,
Sương tuyết phủ kiếm lớp dày.
Đất khách chiều mờ sầu xuống,
Thư biên kỵ trạm rời đi.
Ân cần lên lầu phượng ngóng,
Về đây ánh sáng xuân thì.

tửu tận tình do tại