喜入長安

雲日能催曉,
風光不惜年。
賴逢征路盡,
歸在落花前。

 

Hỉ nhập Trường An

Vân nhật năng thôi hiểu,
Phong quang bất tích niên.
Lại phùng chinh lộ tận,
Quy tại lạc hoa tiền.

 

Dịch nghĩa

Mây và mặt trời thôi thúc buổi sáng,
Cảnh vật tươi sáng bất kể thời tiết.
Nhờ lúc chấm dứt đường đi (từ nhà lên),
Dừng chân trước cảnh hoa (kinh đô) bay trước mắt.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây, mặt trời thúc thôi buổi sáng
Cảnh vật xinh quang đãng quanh năm
Nhờ đường đã tới khúc quanh
Dừng chân trước cảnh hoa kinh bay đầy.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mặt trời, mây giục sớm mai
Sáng sủa mặc cho thời tiết.
Nhờ gặp nơi đường cái hết
Dừng bước trước cảnh hoa bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây hồng dựng buổi sớm mai
Phong quang tươi đẹp tiếc gì tháng năm
Đường đi vừa đã cuối tầm
Hoa bay trước mắt bội phần đẹp tươi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây trời giục sớm sáng mai,
Phong quang màu sắc sao hoài tháng năm.
Hành trình vừa cuối điểm tầm,
Trước cảnh hoa lệ dừng chân vui mừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời